Thứ bảy 27-6 là ngày lịch sử của Đức Bênêđictô XVI và Đức Phanxicô

760

AsiaNews, 2015-06-25

Thứ bảy 27-6 là ngày kỷ niệm 38 năm Đức Bênêđictô XVI làm hồng y và 23 năm Đức Phanxicô làm giám mục.

Vatican PopeĐức Phanxicô

Đúng ra ngày 20 tháng 5 1992, Đức Gioan-Phaolô II cử Đức Jorge Mario Bergoglio làm giám mục phụ tá Buenos Aires. Ngày 27 tháng 6 hồng y Antonio Quarracino làm lễ phong chức giám mục cho ngài và muốn ngài làm cộng sự viên thân tín của mình. Đức Bergoglio đã chọn câu “Được chọn vì được thương xót” (Miserando atque élection) làm câu châm ngôn của mình. Ngày 3 tháng 6 năm 1997, ngài được phong làm Giám mục phụ tá địa phận Buenos Aires.

Sau khi hồng y Quarracino mất, ngày 28 tháng 2-1998 ngài được chỉ định làm tổng giám mục Buenos Aires. Ngày 21 tháng 2-2001, ngài được Đức Gioan-Phaolô II phong hồng y.

Giáo hoàng danh dự

Còn về phần Đức Bênêđictô XVI, ngày 27 tháng 6 là ngày kỷ niệm 38 năm ngài được Đức Phaolô VI phong hồng y. Ngày 25 tháng 3 năm 1977, ngài được Đức Phaolô VI chỉ định làm giám mục địa phận Munich và Freising. Ngày 28 tháng 5 ngài được thụ phong giám mục và ngày 27 tháng 6 cùng năm, ngài được phong làm hồng y. Châm ngôn của ngài là “Công tác viên của sự thật” và đó là một trong những lý do như ngài giải thích, vì “thế giới ngày nay gần như hoàn toàn biến sự thật thành im lặng, xem như một cái gì quá lớn đối với con người, dù trong tất cả những gì nhỏ nhất cũng vắng bóng sự thật.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch