Thái Lan: Học Thần học Á Châu qua Phật giáo

557

news.gesuiti.it

Các chủng sinh Dòng Tên theo một khóa đào tạo chuyên sâu Phật giáo trong bối cảnh đặc biệt của một nước thấm nhuần triết lý Phật giáo.

buddhismoChương trình Gặp gỡ Thần học Đông Á (EATEP) tổ chức khóa học bốn tuần để nghiên cứu thần học, đào sâu đối thoại liên tôn và hội nhập đức tin công giáo vào văn hóa Á Châu. Chương trình này đã có từ mười năm nay, khóa học sẽ kéo dài từ 22 tháng 7 đến 17 tháng 8 ở Trung Tâm Linh Đạo Bảy Nguồn Suối ở Chiang Mai, Thái Lan. Linh mục Dòng Tên Michael Amaladoss, giám đốc Viện De Nobili ở Chennai, Ấn Độ sẽ điều khiển các buổi hội thảo về đối thoại liên tôn và thần học đan kết. Mục đích là giới thiệu cho các chủng sinh Dòng Tên trẻ một hình ảnh “Á Châu” hơn của thần học công giáo bằng cách hướng dẫn họ qua những suy tư về văn hóa của họ, về các thách thức hiện nay ở các giáo hội địa phương. Nhóm sẽ đến tu viện Wat Tham Doi năm ngày để học chiêm niệm sâu đậm và để đi thăm các tu viện, các di tích lịch sử của vùng Chiang Mai.