Các mục tử trần gian thì nói quá nhiều và nghe quá ít

804

Lời nói, hành động, và khả năng lắng nghe: đây là 3 yếu tố khẳng định một mục tử tốt hay một linh mục tốt, qua đó các tín hữu nhận ra được sự nhất quán và uy quyền của người đó.  Đây là chủ đề suy niệm chính của giáo hoàng Phanxicô trong bài giảng thánh lễ ban sáng ngày thứ năm 25-6, tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta.

Pope Francis celebrates Mass at the chapel in Santa Marta

Nhắc lại bài đọc Tin mừng trong ngày, kể lại chuyện dân chúng kinh ngạc trước lời dạy uy quyền của Chúa Giêsu, giáo hoàng Phanxicô nói rằng, dân chúng thời này cũng biết ‘khi nào một linh mục, giám mục, giáo lý viên, hay Kitô hữu, có sự nhất quán đem lại uy quyền cho người giảng dạy đó.’ Và Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ hãy coi chừng các ngôn sứ giả.

Nhưng, làm thế nào để nhận ra một người giảng dạy Tin mừng đích thực với kẻ mạo danh?

Theo giáo hoàng Phanxicô, có ba điều để chúng ta xem xét:  cách họ nói, những gì họ làm, và cách họ lắng nghe.

Lời nói, hành động, lắng nghe

‘Họ nói, họ làm, nhưng lại thiếu mất một điều, mà đó lại là nền tảng, là cơ sở cho lời nói, việc làm.  Cái họ thiếu là khả năng lắng nghe.

Sự kết hợp giữa lời nói việc làm thôi là không đủ … và thường có thể là chuyện lừa phỉnh.  Mà Chúa Giêsu muốn chúng ta làm khác kia, Ngài dạy ‘hãy lắng nghe và đem ra thực hành.’ ‘Tất cả mọi người nghe những lời của Ta và đem ra thực hành, thì như người khôn xây nhà trên đá vậy.’

Coi chừng các ngôn sứ giả

Giáo hoàng Phanxicô quả quyết rằng, những ai ‘nghe lời Chúa nhưng không thể đưa lời vào đời mình … những ai không lắng nghe cho nghiêm túc hay không thể đưa ra thực hành thì sẽ như người xây nhà trên cát vậy.

Khi Chúa Giêsu cảnh báo các môn đệ về những ngôn sứ giả, Ngài dạy rằng: ‘Hãy xem quả thì biết cây.’ Và đó, bằng thái độ của họ, họ nói, quá nhiều, họ làm, quá tuyệt, nhưng họ không có một trái tim mở rộng để lắng nghe Lời Chúa, họ sợ sự thinh lặng của Lời Chúa, và đó chính là các ‘Kitô hữu giả’ các ‘mục tử giả.’ Thật vậy, họ làm những điều tốt, nhưng lại thiếu mất tảng đá móng. ‘

Các mục tử trần gian thì nói quá nhiều và nghe quá ít

Giáo hoàng tiếp lời, ‘Những người như thế này thiếu một điều, đó là đá tảng của tình yêu Thiên Chúa, đá tảng của Lời Chúa. Mà không có đá tảng này, thì họ không thể giảng dạy, không thể xây dựng, họ cứ giả vờ là tốt, nhưng cuối cùng mọi chuyện sụp đổ tan tành.

Đây là các mục tử giả, các mục tử trần tục, … và Kitô hữu cũng có kiểu như vậy, nói quá nhiều  Họ sợ sự thinh lặng, và có thể họ cắm đầu làm quá nhiều. Họ không thể nắm bắt được những gì họ nghe, bởi tiếng họ thích nghe chính là lời của chính họ, và lời này không đến từ Thiên Chúa.’

Nêu bật 3 từ, ‘hành động, lắng nghe, lên tiếng,’ giáo hoàng nói rằng, ‘người nào chỉ nói và làm, thì không phải là ngôn sứ thật, không phải là Kitô hữu thật, và cuối cùng, mọi sự sẽ sụp đổ tan tàn, bởi nó không được xây dựng trên đá tảng là tình yêu Thiên Chúa. Người biết cách lắng nghe, và thực hành theo những gì đã nghe, với sức mạnh của một hai lời nói mà không phải chạy theo ý mình, thì người đó  cân bằng. Ngay cả khi đó là một con người khiêm nhượng, thì vẫn không sao, có biết bao nhiêu người như thế thật vĩ đại trong Giáo hội! Biết bao nhiêu giám mục, linh mục, và giáo dân tuyệt vời, những người biết lắng nghe và hành động theo những gì đã nghe!’

Và giáo hoàng cho chúng ta một mẫu gương thời nay, mẹ Teresa thành Calcutta, ‘người không nói gì, nhưng có thể lắng nghe trong thinh lặng, và đã hành động, đã làm rất nhiều!’ ‘Mẹ hay công lao của mẹ đã không sụp đổ.   Một người cao đẹp tuyệt vời biết cách lắng nghe, và thực hành theo những lời đã nghe, bởi họ đặt đức tin và sức mạnh nơi đá tảng là Chúa Giêsu Kitô.’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng