Khi tổng thống Ba Lan chụp bánh thánh

897

Aleteia.org, 06-09-2015

Video quay cảnh tổng thống Ba Lan chụp bánh thánh khi ông đang dự một Thánh lễ ngoài trời đã phát đi khắp toàn cầu.

Trang Web Ba Lan còn so sánh tổng thống với James Bond: xin mời các bạn xem đoạn tổng thống Ba Lan Andrzej Duda chạy theo chụp bánh thánh khi một chiếc bánh bị bay trong một Thánh lễ cử hành ngoài trời ở Varsova.

Đây là đoạn video sẽ được nhắc tới nhiều ở nhiều nước khi Ngày Giới Trẻ sẽ được tổ chức ở Cracovie.

Lúc đang dự Thánh lễ cử hành ngoài trời ở Varsova, khi rước lễ, tân tổng thống Ba Lan Andrzej Duda thấy một chiếc bánh thánh bị rơi. Không ngần ngại, ông chạy đến nhặt bánh thánh và kính cẩn đem lên cho hồng y Nyczowi đang dâng Thánh lễ. Một chứng từ tuyệt đẹp cho đức tin của một tín hữu sốt sắng, ông là cựu nghị sĩ Nghị viện Âu Châu và vừa được bầu làm tổng thống ngày lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống… 24 tháng 5 – 2015 !

image001 (7)Marta An Nguyễn chuyển dịch