Diễn đàn Giakêu: Cấp bách là phải sống trong tình đoàn kết

229

aleteia.org, 05-04-2015

Jean-Bernard Palthey
Jean-Bernard Palthey

Ông Jean-Bernard Palthey, thành viên cộng đoàn Êmau từ 15 năm nay, là cha của năm người con, giám đốc nghiên cứu thị trường, ông điều khiển cuộc họp của Diễn đàn Giakêu được tổ chức từ ngày 14 đến 17 tháng 5 ở Paray-le-Monial, Pháp.

Làm thế nào đưa đẩy ông quan tâm đến Giáo huấn xã hội của Giáo hội?

Tôi hoàn toàn không biết đến điều này cho đến ngày tôi nghe nói đến tiến trình Giakêu. Tôi nghĩ cũng là tốt khi suy nghĩ đến những vấn đề mang lại một ý nghĩa cho công việc làm của tôi, tìm các mục tiêu cho đời sống hàng ngày của tôi. Cách tiếp cận Giáo huấn xã hội này vừa đơn giản vừa ở trong tầm tay. Nó giúp cho tôi có một độ lùi đối với chính các hoạt động của tôi và đặt vấn đề để cải thiện trong mọi lãnh vực của cuộc sống.

Tiến trình này có làm thay đổi đời sống của ông không?

Tiến trình này cho tôi các điểm chuẩn để nhận định rõ hơn lợi ích chung của gia đình chúng tôi. Hơn nữa, là người cha, tôi có một vài khó khăn để hiểu về quyền uy. Nó giúp cho tôi tiến bộ rất nhiều trong lãnh vực này. Mặt khác, trước đây tôi thường xem việc làm của tôi là “chuyện bất đắc dĩ”. Bây giờ tôi xem đó là nơi thật sự tôi có thể đóng góp, tôi là  vai chính cho sự Sáng tạo. Tôi hiểu tôi có một vai trò để đóng với những người làm việc với tôi. Tôi có thể giúp họ tìm được điều tốt nhất nơi con người họ. Và cuối cùng, tiến trình Giakêu đã cho tôi động lực để tham gia vào đời sống chính trị. Với Giáo huấn xã hội, tôi hiểu, không một việc gì tốt dù nhỏ đến đâu mà lại thành vô ích.

Ông sẽ nói gì khi ông mời bạn ông vào Diễn đàn Giakêu?

Tôi nói với họ đừng ngừng ở khía cạnh dễ sợ của thành ngữ “Giáo huấn xã hội của Giáo hội”. Ở diễn đàn Giakêu, họ sẽ khám phá được có một cái gì rất vừa tầm tay của họ và mời gọi họ đặt lại các vấn đề quan trọng trong cuộc sống của họ một cách cụ thể. Khi về lại cuộc sống bình thường, mỗi người sẽ quyết tâm làm ba quyết định nhỏ. Diễn đàn là nơi gặp gỡ của những người ở khắp bốn chân trời, họ rất khác nhau, mỗi người tìm theo cách của mình để sống giáo huấn xã hội. diễn đàn tổ chức ở Paray-le-Monial, nơi tiêu biểu để khám phá Thánh tâm Chúa Giêsu và lòng Thương xót của Ngài.

Tại sao năm nay ông chọn chủ đề tình đoàn kết?

Chúng ta sống trong một thế giới vỡ ra, phân mảnh và cá nhân hóa. Mặt khác, chúng ta nhận thấy con người sống trong thế giới này lại không hài lòng: họ tìm các cách khác nhau để cùng sống chung. Và điều này là tình đoàn kết. Chúng tôi trao đổi về cách nào để thay đổi cái nhìn của mình trên người khác (người láng giềng, bạn đồng nghiệp, vv…) và khám phá ra trên thực tế, mỗi người chúng ta đều có mong muốn được gặp người khác, được sống hài hòa với họ. Tình đoàn kết không phải chỉ giúp người vô gia cư một số tiền nào đó. một cách sâu xa hơn, đó là thay đổi cách chúng ta sống với người khác.

 Ai có thể đến Diễn đàn Giakêu?

Diễn đàn Giakêu mở ra cho tất cả mọi người. Đối với một vài người, đó là thành tựu của một năm sống trong tiến trình Giakêu; người khác, đó là điểm khởi đầu cho một tiến trình mới. Nhưng Diễn đàn cũng là nơi có thể sống một cách độc lập tiến trình này. Chúng tôi muốn nơi đây là nơi trao đổi và gặp gỡ của những người mà một cách rộng hơn, họ quan tâm đến việc thực hành Giáo huấn xã hội của Giáo hội một cách cụ thể.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch