Mười lời khuyên đào tạo các linh mục của Đức Phanxicô

832

Mười lời khuyên đào tạo các linh mục của Đức Phanxicô

fr.aleteia.org, Élisabeth de Lavigne, 2015-04-02

 

Mười lời khuyên đào tạo các linh mục của Đức Phanxicô

Đức Phanxicô cảnh báo: “Các chủng viện phải đào tạo tâm hồn các linh mục tương lai, nếu không thì chúng ta sẽ đào tạo những “con quỷ nhỏ”.

Đức Phanxicô hiểu, “đào tạo hàng tu sĩ là chìa khóa cho vụ gặt trong tất cả mọi lãnh vực làm vinh danh cho Chúa”. Nếu quan sát kỹ các tác động (trong cương vị hồng y) của Đức Phanxicô về việc đào tạo hàng tu sĩ, chúng ta sẽ thấy sự đòi hỏi tận căn của ngài về điểm này, loại bỏ tất cả các kiểu tu trá hình và cổ động cho việc đào tạo tâm hồn, bây giờ ở cương vị Giáo hoàng, ngài nhắc cho chúng ta thấy điểm này một cách rõ ràng. Đức Phanxicô muốn “tái thiết” lại Giáo hội, và trước hết ngài ngắm vào việc đào tạo các thành viên của mình, đặc biệt các linh mục và các tu sĩ.

Trong Tự sắc Đào tạo các Thừa tác viên (Ministrorum institutio) Đức Bênêđictô XVI đã sửa đổi Tông hiến “Mục tử Nhân lành” (Pastor Bonus), chuyển phần quản lý các chủng viện từ Bộ Giáo dục Công giáo qua Bộ Giáo sĩ. Trước sự thay đổi này, Đức Phanxicô đã bổ nhiệm giám mục Jorge Carlos Patrón Wong làm Tổng Giám Mục đặc trách chủng viện thuộc Bộ giáo sĩ. Và theo Tổng giám mục Wong, các cơ cấu hạ tầng đã được tiến hành ở Vatican, nơi văn phòng này đã làm việc và sẽ hợp tác với bảy linh mục ở năm châu lục khác nhau có kinh nghiệm trong lãnh vực đào tạo. Tất cả cho thấy sự nhanh chóng tái thiết để làm tốt cho việc đào tạo tu sĩ.

Tháng 11-2014, tạp chí Dòng Tên Ý Văn Minh Công Giáo (Civittá Cattolica) đã công bố một bản văn tuyệt vời, trong đó Đức Phanxicô quy chiếu một vài khía cạnh của đời sống tôn giáo và tu trì, nhất là về chủ đề đào tạo. Bản văn có tên là “Hãy thức tỉnh thế giới”, đây là bản ghi lại cuộc đối thoại dài của Đức Phanxicô và Hiệp hội các Bề trên giám tỉnh.

Sau đây là một vài câu có tác động mạnh về chủ đề đào tạo các linh mục và tu sĩ:

1- Đào tạo các linh mục tương lai là tác phẩm của nghệ nhân, không phải là tác phẩm của cảnh sát.

2- Ảo ảnh chiến đấu là hình ảnh của một đời sống tu trì bị xem là nơi ẩn náu, nơi tìm an ủi đứng trước một thế giới “bên ngoài” khó khăn và phức tạp.

3- Chúng ta phải đào tạo tâm hồn, nếu không chúng ta đào tạo những “con quỷ nhỏ”.

4- Sau đó những con quỷ nhỏ này sẽ đào tạo Dân Chúa.

5- Phải chiến đấu với khuynh hướng chủ nghĩa giáo quyền trong các chủng viện cũng như ở các trung tâm đào tạo: đạo đức giả và tính sợ hãi là thành quả của nó.

6- Nếu chủng viện quá lớn thì phải chia ra thành từng cộng đoàn với các nhà đào tạo có thể theo dõi sát từng người.

7- Đào tạo phải hướng, không những về sự thăng tiến cá nhân, nhưng cũng phải hướng về cùng đích cuối cùng: Dân Chúa.

8- Phải đào tạo những chứng nhân cho sự Sống Lại của Chúa Giêsu.

9- Nhà đào tạo phải nghĩ đến người mình đang đào tạo, họ được gọi để chăm sóc Dân Chúa.

10- Chúng ta không đào tạo những nhà quản trị, những nhà quản lý nhưng đào tạo những người cha, người anh, người bạn đồng hành.

 

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch