Phép lạ của ông bà chân phước Martin được Đức Phanxicô chấp nhận

539

zenit.org, Anne Kurian, 18-3-2015

Hôm nay, 18-3-2015, Đức Phanxicô đã công nhận một phép lạ nhờ sự cầu bàu của ông bà chân phước Louis và Zélie Martin, thân sinh của Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu và họ sẽ được phong thánh sắp tới đây.

Đức Phanxicô đã tiếp kiến hồng y Angelo Amato, S.D.B., hồng y bộ trưởng Bộ Phong Thánh. Ngài cho phép bộ ban sắc lệnh về các “đúc hạnh” của bảy tôi tớ Chúa.

Ngài cũng công nhận phép lạ do sự cầu bàu của ông bà Louis Martin (1823-1894) và Marie Zélie Guérin Martin (1831-1877), hai ông bà được Đức Bênêđictô XVI phong chân phước ngày 19 tháng 10-2008. Sự công nhận này mở một cánh cửa để phong thánh cho hai ông bà.

Theo trang mạng của Đền thờ Alençon, thành phố của ông bà Louis và Zélie cho biết, một cuộc điều tra đã mở ra ngày 7 tháng 1-2013 ở Valence, Tây Ban Nha để nghiên cứu phép lạ của em Carmen, được cho là nhờ sự cầu bàu của hai chân phước.

Hồng y Carlos Osoro Sierra, địa phận Valence và em Carmen

Theo Tòa tổng giám mục địa phận Valence, Carmen sinh thiếu tháng vào tháng 10-2008. Mẹ em khi mang thai đã gặp rất nhiều khó khăn, Carmen sinh ra bị đủ chứng bệnh, bị xuất huyết não rất nặng, kéo theo những di chứng sẽ rất khó hồi phục.

Biết con mình có thể chết, cha mẹ các em hướng về Chúa và xin Dòng Kín ở Serra, gần Valence giúp đỡ, họ khuyên cha mẹ em Carmen làm tuần cữu nhật cầu nguyện với ông bà Martin xin cho em Carmen được lành.

Carmen hồi phục dần và việc em lành bệnh được các chuyên gia xem như “không giải thích được về mặt khoa học”. Bây giờ Carmen được 6 tuổi và không giữ một di chứng gì. Đây được xem như một phép lạ và được Vatican công nhận.

Hồng y Angelo Amato loan báo việc phong thánh cho ông bà chân phước Martin sẽ có thể tổ chức vào tháng 10-2015, nhân dịp Thượng Hội Đồng Giám mục về Gia đình nhóm họp lại.

Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch