Một xã hội không có trẻ em là một xã hội ảm đạm

207

zenit.org, 18-3-2015

Một xã hội không có trẻ em là một xã hội ảm đạmTrong buổi tiếp kiến chung 18-3 tại  Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Phanxicô tuyên bố: “Một xã hội không có trẻ con là một xã hội ảm đạm. Trẻ con là nguồn phong phú cho nhân loại và cho Giáo hội.”

Sáng hôm nay 18-3, Đức Phanxicô nói tiếp về vấn đề gia đình, sau khi nói đến hình ảnh của cha mẹ, ông bà trong tuần trước, trẻ con là một “ơn ban lớn” cho gia đình.

“Trẻ con nhìn thực tế với cặp mắt trong sáng và tin tưởng: chúng có khả năng nhận và cho tình âu yếm, chúng biết cười và khóc và đó là những gì người lớn cần học lại nơi trẻ con. Chúng mang đến sức sống, niềm vui, hy vọng…”, ngài nói trong phần tổng hợp bằng tiếng Pháp.

Anh chị em thân mến,

Hôm nay tôi nói về trẻ con. Chúng nhắc chúng ta nhớ lại thời gian đầu đời của chúng ta, lúc đó chúng ta hoàn toàn tùy thuộc vào người khác. Và chính Con Thiên Chúa cũng đi đoạn đường này!

Trong Phúc Âm, chúng ta cũng thấy Chúa Giêsu nói những lời mạnh về trẻ con để chỉ tất cả những ai phải sống tùy thuộc vào người khác, đặc biệt là trẻ con. Trẻ con là nguồn phong phú cho nhân loại vì chúng nhắc cho chúng ta không được có thái độ tự đủ nhưng luôn cần sự giúp đỡ, cần tình yêu, cần tha thứ, những điều kiện cần thiết để vào Nước Chúa.

Chúng ta không phải là thầy của cuộc sống mình. Chúng ta hoàn toàn tùy thuộc lẫn nhau. Trẻ con nhìn thực tế với cặp mắt trong sáng và tin tưởng: chúng có khả năng nhận và cho tình âu yếm, chúng biết cười và khóc và đó là những gì người lớn cần học lại nơi trẻ con. Chúng mang đến sức sống, niềm vui, hy vọng, chúng cũng mang đến những lo âu; vậy phải có một xã hội biết quan tâm đến các lo âu này, một xã hội không có trẻ con là một xã hội ảm đạm.”

Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch