Mùa Vọng, ngày thứ 16: Đọc kinh trước khi ăn

1018

Mùa Vọng, ngày thứ 16: Đọc kinh trước khi ăn

 

 

fr.aleteia.org, Mathilde de Robien, 2019-12-15

 

Mỗi ngày trong Mùa Vọng, trang Aleteia mời quý độc giả trở thành môn đệ của Chúa Giêsu bằng cách đổi mới trái tim mình thành trái tim yêu thương. Hôm nay trang Aleteia đề nghị chúng ta nhớ lại truyền thống đọc kinh trước khi ăn ngày xưa. Một cách để tạ ơn Chúa trước khi ăn và dâng lên Ngài lòng biết ơn.

 

Đọc kinh trước khi ăn không phải là truyền thống chỉ dành cho hướng đạo sinh. Người tín hữu kitô nên đọc một lời cầu nguyện ngắn trước khi ăn để ca ngợi Chúa cho các ơn lành Ngài đã ban và đặt mình dưới sự che chở của Chúa. Rất nhiều hình thức có thể làm như đơn thuần làm dấu thánh giá, đọc một lời cầu nguyện ngắn, hát một khúc ngắn hay một đoạn Kinh Thánh ngắn… Tất cả “để dừng lại một phút để tạ ơn Chúa” như Đức Phanxicô đã viết trong Thông điệp Chúc tụng Chúa Laudato Si’: “Lời nguyện dù ngắn trước khi ăn nhắc chúng ta nhớ chúng ta phụ thuộc vào Chúa trong cuộc sống, củng cố cho chúng ta lòng biết ơn trước các ơn của tạo dựng, biết ơn những người đã làm nên thức ăn này, đoàn kết với những người đang thiếu thốn”.

 

 

Một vài kinh có thể đọc trước khi ăn:

 

Kinh quen thuộc:

 

Lạy Chúa, chúng con chúc tụng, tạ ơn Chúa là Ðấng Nhân lành giàu lòng xót thương. Xin Chúa chúc lành cho chúng con và cho của ăn chúng con sắp dùng, do lòng rộng rãi Chúa ban, nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Hoặc:

“Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng Đức Chúa” (Đnl 8,3), Amen.

 

Hoặc: “Vì mạng sống thì hơn của ăn, và thân thể thì hơn áo mặc. Hãy nhìn những con quạ mà suy: chúng không gieo, không gặt, cũng không có kho có lẫm, thế mà Thiên Chúa vẫn nuôi chúng. Anh em còn quý giá hơn loài chim biết bao!” (Lc 12, 23-24), Amen.

 

Hoặc Kinh Sáng Danh

Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen

 

Một chút thì giờ nhớ đến Chúa trước bữa ăn gia đình làm cho gia đình gắn kết với nhau hơn và trong tâm tình luôn tạ ơn Chúa.

 

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm: Mùa Vọng, ngày thứ 15: Cầu nguyện với Đấng Cứu Chuộc

Mùa Vọng, ngày thứ 14: Sửa chữa thay vì vứt bỏ, một hành vi yêu thương