Thượng hội đồng giới trẻ tháng 10-2018 qua các con số

124

Thượng hội đồng giới trẻ tháng 10-2018 qua các con số

Thượng hội đồng giới trẻ tháng 10-2018 qua các con số

cath.ch, Raphael Zbinden, 2018-10-10

Ngày 1 tháng 10, 2018, hồng y Lorenzo Baldisseri, Tổng thư ký Thượng hội đồng các giám mục đã trình bày diễn tiến của thượng hội đồng về “giới trẻ, đức tin và phân định ơn gọi”. Nhân dịp này ngài đưa ra các con số theo nhịp làm việc của các nghị phụ.

25 ngày. Thượng hội đồng sẽ khai mạc ngày 3 tháng 10, Đức Phanxicô sẽ dâng thánh lễ khai mạc ở quảng trường Thánh Phêrô. Ngày bế mạc là ngày 28 tháng 10, nhưng lần này, Đức Phanxicô sẽ dâng thánh lễ ở Đền thờ Thánh Phêrô. Thượng hội đồng mở đầu với kinh Chúa Thánh Thần Veni, Creator Spiritus. Buổi bế mạc là kinh tạ ơn Te Deum. Trong 25 ngày này, thượng hội đồng giới trẻ sẽ làm việc mỗi ngày, trừ ngày chúa nhật. Diễn tiến thượng hội đồng sẽ được trình bày qua 19 buổi chỉ dẫn và 4 buổi họp báo. 

267 nghị phụ. Trong số này có 181 được các hội đồng giám mục sở tại đề cử, khoảng bốn mươi nghị phụ do Đức Phanxicô đề cử. Các nghị phụ khác là thành viên chuyên ngành luật và ngành liên hệ. Có 10 nghị phụ không phải là giám mục, hoặc là linh mục, hoặc là tu sĩ. Đây là điểm mới của thượng hội đồng kỳ này, dù trong kỳ thượng hội đồng năm 2015 cũng đã có một tu sĩ không phải là linh mục tham dự. Như tên chỉ định, tất cả các nghị phụ là phái nam.

49 dự thính. Tất cả những người này – nam và nữ – từ khắp nơi trên thế giới về, đa số là những người đã hoạt động với giới trẻ. 36 trong số họ  từ 18 đến 29 tuổi. Một trong các tiêu chuẩn để chọn là họ dấn thân làm việc trong các cơ quan, ngay cả ngoài Giáo hội.

23 chuyên gia. Họ cùng làm việc với hai thư ký đặc biệt của thượng hội đồng giới trẻ.

14 ‘nhóm nhỏ’ (circolo minori). Đây là các nhóm phân chia theo ngôn ngữ, qua đó các nghị phụ và các dự thính viên sẽ cùng làm việc theo Tài liệu Làm việc (Instrumentum laboris) được đưa ra vào tháng 6 vừa qua. Các nhóm này sẽ bầu các modi – sửa đổi – theo tài liệu này. Tuy nhiên quyền bầu chính thức dành riêng cho các nghị phụ. Có 6 ngôn ngữ khác nhau: Pháp, Anh, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Đức. Mỗi nhóm nhỏ có ít nhất là một người trẻ.

3 ‘đơn vị làm việc’. Chương trình làm việc theo ba phần của Tài liệu Làm việc: nhận biết, chú thích và chọn lựa. Giai đoạn đầu sẽ kết thúc ngày 9 tháng 10, giai đoạn hai vào ngày 15 tháng 10 và giai đoạn cuối vào ngày 22 tháng 10. Mỗi giai đoạn sẽ có các buổi họp chung, các sửa đổi và các bản báo cáo của các nhóm nhỏ được gom lại và tổng hợp tạm thời trong một bản văn tạm thời. 

178 phiếu. Một bản báo cáo tạm thời của tài liệu cuối cùng sẽ được trình bày vào ngày 24 tháng 10 trước khi bầu bản cuối cùng ngày 27 tháng 10. Để được chấp nhận, bản này phải được sự chấp nhận của hai phần ba nghị phụ. Một khi bầu xong, tài liệu cuối cùng được đưa lên giáo hoàng để ngài quyết định công bố hay không công bố. Ngài cũng có thể đưa vào Giáo huấn bình thường.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc: Thượng hội đồng giới trẻ với 5 vấn đề được đặt ra