Các tù nhân trên đường hành hương về Compostell

95

Các tù nhân trên đường hành hương về Compostelle

fr.aleteia.org, Domitille Farret d’Astiès, 2018-06-01

Từ ngày 4 đến 15 tháng 6 – 2018, sáu tù nhân của nhà giam Lyon-Corbas sẽ đi bộ trên con đường hành hương nổi tiếng nước Pháp, Thánh Giacôbê Compostelle, giữa Le Puy en Velay và Conques. Chương trình này là sáng kiến của ban tuyên úy công giáo của nhà giam và họ đã thực hiện năm nay là năm thứ ba.

Thầy phó tế Bruno Lachnitt của ban tuyên úy nhà tù Lyon-Corbas cho biết: “Thách đố của tôi là, chúng tôi không đi bộ 200 cây số mà không có chuyện gì xảy ra”. Thầy Bruno Lachnitt là phó tế, là người cha gia đình, từ ba năm nay, thầy đề nghị các tù nhân mà thầy đi thăm trong năm đi hành hương trên con đường Thánh Giacôbê Compostelle.

Thầy nhấn mạnh: “Đây đúng là đi bộ, vì không phải dễ cho những ai chưa luyện tập đi bộ đường dài”. Vì con đường đặc biệt này không phải nhấn mạnh đến khía cạnh tôn giáo, nhưng đây là thời gian thuận lợi để suy nghĩ về chính mình. Chính xác họ có: “Quy tắc rõ ràng: nếu một người bỏ cuộc thì mọi người đều ngừng theo với người đó. Một quy tắc rất đòi hỏi nhưng lại làm cho nhóm có tinh thần đoàn kết. Thầy Bruno cho biết: “Đó là một phần nằm trong nội dung của dự án”.

“Tôi đã thấy có những thay đổi tận căn”

Thường các tù nhân chỉ được phép ra ngoài ba ngày. Chuyến hành hương kéo dài mười hai ngày, như vậy họ phải có phép đặc biệt. Như thế việc đi ra ngoài này được xem như một ‘dời nhà ra ngoài’. Nhóm năm nay có sáu tù nhân và sáu người đi kèm. Sự khác biệt tuổi tác và nguồn gốc của họ làm cho nhóm mang màu sắc đặc biệt. Nhưng dù sao, chắc chắn đây là điểm phong phú của nhóm. Các năm trước, một giám thị nhà tù cùng đi với họ. Dịp để mỗi người thay đổi cái nhìn về người kia. Thầy phó tế nhắc lại lời của một giám thị: “Ở đây, tôi cũng là người đi hành hương như các anh”.

Dù vậy, không phải ai cũng được đi trên con đường Via Podiensis. Những người bị tòa giam phải còn ở tù hai năm mới được đi, và một năm với những người tái phạm. Thầy Bruno biết họ và đã thăm họ trong tù. Đây không phải là những người ngoan ngoãn; đa số họ có quá trình gập ghềnh. Nhưng đối với thầy phó tế, trước hết họ là anh em của mình. “Họ không phải là người phạm tội ác hay người có thành tích xấu, họ là một người mà ở một thời điểm nào đó trong đời mình, họ đã phạm tội ác. […] như một bạn trong ban tuyên úy nói, đôi khi giữa họ và chúng ta chỉ có độ dày của một dịp hay một tội phạm”. Con đường làm công việc của mình. Thầy làm chứng: “Tôi đã thấy có những thay đổi tận căn”. Một trong các tù nhân nói: “Ở đây, chúng tôi trở thành một con người mới”.

Thầy Bruno Lachnitt nói thêm: “Tất cả đều rất mong manh vì tất cả dựa trên lòng tin tưởng”. Lòng tin tưởng của giám đốc nhà tù, lòng tin tưởng của các quan tòa, lòng tin tưởng của hiệp hội thân hữu Thánh Giaôbê vùng Rhône. Nhưng từ sự mong manh này sẽ nảy sinh ra các thay đổi phi thường. Con người của đức tin này xác quyết các kết quả lâu dài của con đường hành hương này. Thầy đã thấy các tù nhân được đánh động qua kinh nghiệm này, và cuộc đời của họ đã được thay đổi: “Đây không phải là ngọn lửa rơm chỉ kéo dài mười lăm ngày. Chúng tôi đã thấy các chấn động sâu đậm. […] Trách vụ tuyên úy của chúng tôi, trước tiên và quan trọng nhất là tin các điều tốt nơi những người chúng ta viếng thăm. Chính đó là gốc rễ của chương trình đi bộ trên con đường Compostelle”. Con đường hành hương.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc: Khi lời của Đức Phanxicô tác động trên đức tin các tù nhân

Đức Phanxicô, “sứ giả của Chúa Kitô” bên các tù nhân