Tin giả đầu tiên là ở… trong Thánh Kinh!

394

Tin giả đầu tiên là ở… trong Thánh Kinh!

fr.aleteia.org, Agnès Pinard Legry, 2018-01-24

Ngược với thành kiến, tin giả không phải là một hiện tượng có gần đây. Bằng chứng? Trong sách Sáng thế…

“Con rắn nói với người đàn bà: “Có thật Thiên Chúa bảo: Các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không? Người đàn bà nói với con rắn: Trái các cây trong vườn, thì chúng tôi được ăn. Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo: Các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết. Con rắn nói với người đàn bà: Chẳng chết chóc gì đâu!  Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác”.

Đâu là mối dây liên hệ giữa đoạn này và một trong các căn bệnh gây ra cho xã hội chúng ta ngày nay? Đức Phanxicô đưa ra câu trả lời hôm nay: đó là tin giả, các bóp méo tin tức, các thông tin cố tình đưa sai hoặc làm giả đang luân lưu và tung ra từ một hoặc nhiều cơ quan truyền thông, từ các tổ chức hoặc từ cá nhân.

Ngày 24 tháng 1 là ngày thứ 52 ngày thế giới truyền thông xã hội, nhân ngày này, Đức Phanxicô đã nói về chủ đề tin giả qua các câu tweet hôm nay:

Phương thuốc giải độc tận căn để chữa siêu vi trùng nọi dối là để sự thật thanh tẩy nó.  

Tôi muốn đưa ra lời cổ động cho nền báo chí hòa bình, một nền báo chí làm bởi con người cho con người.  

Không một méo mó thông tin nào mà không có hại; dựa vào cái gì sai thì sẽ có hệ quả tai hại.

Theo ngài, sự loan truyền tin giả có một mục đích: “Ảnh hưởng trên các chọn lựa của đường lối chính trị và để có lợi cho kinh tế”. Đẩy mạnh hơn trong suy nghĩ của mình, Đức Phanxicô đưa ra thách thức đàng sau chủ đích này: “Đó là lòng tham của chúng ta”. Thường thường các tin giả trở thành siêu vi trùng và lan truyền tác động của chúng nhanh như chóp trên “lòng tham không không bao giờ thỏa, được đốt cháy lên một cách dễ dàng trong lòng con người”.

Một nền báo chí “để sự thật thanh tẩy”

Mỗi người phải tỉnh thức và chú ý để biết mà lật cái mặt nạ mà chúng ta gọi là “lôgic của con rắn”, lôgic này được che giấu mọi nơi và “cắn” như con rắn dụ bà Evà “cắn trái táo cấm” để làm cho bà và ông Adong thành “các vị thần có thể biết điều thiện điều ác”.

Đức Phanxicô nhấn mạnh, từ thuở khởi đầu nhân loại, con rắn đã là tác giả đầu tiên của tin giả. Ký giả là người có trách nhiệm qua bổn phận thông tin của mình, phải chấm dứt việc loan tin giả, hành nghề ký giả “bằng con người cho con người”. Ngài cũng nhấn mạnh đến sự quan trọng của ngành báo chí là phải để “cho sự thật thanh tẩy”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch