Bình đẳng nam nữ trong Giáo hội: đi bộ hành hương từ Linz, nước Áo đến Rôma

69

Bình đẳng nam nữ trong Giáo hội: đi bộ hành hương từ Linz, nước Áo đến Rôma

cath.ch, Jacques Berset, 2020-08-21

Bà Margit Schmidinger, phụ tá mục vụ của giáo phận Linz ở Áo, sẽ bắt đầu đi bộ hành hương từ ngày 5 tháng 9 – 2020 từ Schwanenstadt, cách thành phố Linz khoảng 66 cây số để đến Rôma “cổ động cho bình đẳng nam nữ trong Giáo hội công giáo.”

Bà Margit Schmidinger, phụ tá mục vụ 55 tuổi, mẹ của 4 người con muốn đưa ra một dấu hiệu “cho một Giáo hội cởi mở và hướng đến người dân”, bà là người phụ nữ công giáo đấu tranh cho nữ quyền, phụ tá mục vụ tại Schwanenstadt và Bach, phụ tá tinh thần cho Phong trào Phụ nữ Công giáo của quản hạt Schwanenstadt, được Ủy ban Phụ nữ giáo phận Linz và Phong trào Phụ nữ Công giáo Áo ủng hộ.

Đứng trước việc “không thể sống ơn gọi chức thánh”, bà Margit Schmidinger dự định sẽ đến Rôma trễ nhất là vào ngày 7 tháng 11. Những ai muốn đi hành hương theo bà một đoạn đường đều được chào đón, trong 14 ngày đầu tiên là ở Áo hoặc từ ngày 25 tháng 10 bắt đầu ở Assisi.

Về sáng kiến của mình, bà cho biết bà mong được sống ơn gọi chức thánh, “nhưng thể chế Giáo hội không cho phép. Điều này không phù hợp với quyền nhân phẩm của tôi. Đó là một bất công. Tôi muốn đứng lên, đối diện các lo lắng của tôi với những người đưa ra quyết định”.

Nguồn cảm hứng của các nữ tu Dòng Biển Đức của Fahr

Ủy ban Phụ nữ Giáo phận Linz kêu gọi cùng tham gia với bà Margit Schmidinger và đọc kinh “Từng bước” lúc 7 giờ tối mỗi tối thứ năm hàng tuần. “Buổi cầu nguyện thứ năm” là buổi cầu nguyện hàng tuần bên cạnh nữ tu Irene Gassmann, sơ là bề trên tu viện Dòng Biển Đức ở Fahr, hạt Zurich, sơ “mời gọi tất cả những ai có tâm hồn cầu nguyện liên lỉ mỗi thứ năm cầu nguyện để có sự thay đổi trong Giáo hội và để mỗi người có thể dám đi con đường cầu nguyện của riêng mình trong và với Giáo hội”.

Sự hỗ trợ của Ủy ban Phụ nữ Giáo phận Linz cũng là một phần sáng kiến toàn cầu “Hội đồng Phụ nữ Công giáo”, một mạng lưới phụ nữ công giáo mà bà có chân.

Marta An Nguyễn dịch