Ngôn ngữ đầy màu sắc của các Giáo phụ sa mạc: Con thuyền của sự sống

392

Ngôn ngữ đầy màu sắc của các Giáo phụ sa mạc: Con thuyền của sự sống

fr.aleteia.org, Mathilde de Robien, 2020-07-21

Ngôn ngữ đầy màu sắc của các Giáo phụ sa mạc: Con thuyền của sự sống (1/6)

Mặc dù đã rời khỏi thành phố, các Giáo phụ sa mạc truyền lại giáo huấn của mình cho nhiều  môn đệ đến thăm các ngài, đặc biệt thông qua các câu châm ngôn nổi tiếng của các ngài.

Chiến lược truyền thông của các ngài? Các Giáo phụ sa mạc dùng ngôn ngữ đầy màu sắc, dễ tiếp cận và vẫn còn mang tính thời sự cho đến bây giờ.

Giáo phụ Jean Cassien, người sáng lập Đan viện Thánh Victor ở Marseille, nước Pháp vào thế kỷ thứ 5 viết: “Qua cơn lũ đầy cám dỗ, dưới sức thổi của Thần Khí, chúng ta phải dùng bánh lái phân định để hết sức thận trọng đi theo con đường đức hạnh, và biết rằng nếu chúng ta đi lệch một chút về bên phải hoặc bên trái thì ngay lập tức chúng ta sẽ đụng phải đá”.

Thật vậy, vì sao chúng ta không xem cuộc sống như chiếc tàu ra khơi, dưới tác động của Thần Khí, với kim chỉ nam là phân định trong mục đích tránh các đá ngầm cám dỗ? Một ngôn ngữ đặc biệt “nói với người đương thời của ngài ở Marseille và cho các tu sĩ ở Lérins mà ngài đang nói đến”, bà Marie-Anne Vannier, thần học gia và chuyên gia về các Giáo phụ sa mạc đã viết như trên trong quyển sách Cầu nguyện 15 ngày với các Giáo phụ sa mạc.

Một ẩn dụ cuối cùng không những nói với các tu sĩ vào thế kỷ thứ 5 mà cũng nói với người của thế kỷ 21, mời gọi chúng ta nắm lấy tay lái đời mình. Tương tự như một lời mời gọi để sống tự do. Tác giả Marie-Anne Vannier nhấn mạnh: “Tự do có trọn chỗ nhưng không phải tự do theo kiểu vô trật tự hay tự lực tự cường, cũng không phải làm chủ mình, nhưng luôn chú ý đến vai trò đổi mới không ngừng của Thần Khí”. Cầm vững tay lái con thuyền mình khi đó sẽ hứa hẹn cho một đời sống đức hạnh và là con đường hướng đến Nước Chúa.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Các lời minh triết của các Giáo phụ sa mạc

Giản dị, một minh triết sống trở thành cấp thiết

Hai điểm mốc của các Giáo phụ để thực hành đức bác ái