Đối với một số các giám chức công giáo, đại dịch là “cớ” để hạn chế các quyền tự do

274

 

lemonde.fr, Cécile Chambraud, 2020-05-09

Ngày thứ năm 8 tháng 5, một số hồng y, tổng giám mục và giám mục danh dự đã ký và công bố một văn bản đáng kinh ngạc do cựu sứ thần Tòa Thánh Carlo Maria Vigano đưa ra.

Dựa vào đại dịch Covid-19, thuyết âm mưu đã chi phối một số giám chức cao cấp của Giáo hội công giáo không? Nhiều hồng y, giám mục danh dự đã ký một bản văn nặng mùi thuyết âm mưu về chính sách sức khỏe của một số nước đưa ra trong các tuần vừa qua. Đôi khi, họ đưa ra các tranh luận lưu hành nhiều trên các trang web dân túy hoặc theo thuyết âm mưu. Được trình bày như một kiến nghị, chiều thứ năm 7 tháng 5 một trang web được lập ra với mục đích này. Lời kêu gọi này của “những người có thiện tâm” đã tố cáo các quốc gia lợi dụng đại dịch để làm “cớ”  hạn chế “một cách không đồng điệu và không biện minh được các quyền tự do căn bản kể cả việc tự do thờ phượng” mà theo họ, “các nghi ngờ ngày càng gia tăng về tác động lây nhiễm, sự nguy hiểm và sức đề kháng virus”.

Bản văn khẳng định: “Chúng tôi có lý do để tin rằng (…) có những thế lực mạnh muốn tạo hoảng loạn trong dân chúng với mục đích duy nhất là áp đặt vĩnh viễn các hình thức giới hạn tự do, kiểm soát con người (…), một mở đầu đáng lo ngại cho việc thành lập một guồng máy thế giới ngoài mọi kiểm soát.” Các giám chức ký vào bản văn yêu cầu tự do cử hành thánh lễ theo ý của họ. Họ khẳng định: “Nhà nước không có quyền can thiệp vì bất cứ lý do nào trong chủ quyền của Giáo hội” và do đó là cấm hoặc hạn chế việc thờ phượng công cộng.

“Chọn phe: với Chúa Kitô hay chống Chúa Kitô”

Tin chắc “chống kẻ thù vô hình” thì lợi hơn là chống virus, họ kêu gọi “chọn phe: với Chúa Kitô hay chống Chúa Kitô.” Các tác giả đồng ký tên khẳng định: “Chúng ta không cho phép bao nhiêu thế kỷ của nền văn minh kitô giáo bị xóa sổ lấy cớ vì virus, để thành lập một chế độ công nghệ chuyên chế hận thù.” Họ kết thúc bản văn: “Xin Đức Mẹ Maria, Đấng phù trợ tín hữu kitô, Đấng đã nghiền nát đầu con rắn ngày xưa, xin Mẹ làm nhụt chí và chuyển hướng các kế hoạch của con cái bóng tối.”

Tác giả bản văn đáng kinh ngạc này không ai khác là Tổng Giám mục Carlo Maria Vigano, cựu sứ thần Tòa Thánh, người mà năm 2018 đã viết thư yêu cầu  Đức Phanxicô từ chức, tố cáo ngài đã bao che hồng y người Mỹ Theodore McCarrick trong các vụ sách nhiễu tình dục và tấn công tình dục trên trẻ vị thành niên. Tiếp theo là hồng y người Đức Gerhard Müller, người đứng đầu Bộ Tín lý (từ năm 2012 đến năm 2017), bộ có nhiệm vụ chống lại các lệch lạc, nhất là lệch lạc về giáo điều trong Giáo hội công giáo. Giám mục danh dự giáo phận Hong Kong Giuse Trần Nhật Quân, người chống đến cùng chính sách hợp tác với Bắc Kinh của Vatican, là những người ký vào bản văn cùng với các đại diện giáo sĩ và giáo dân, cũng như các nhà khoa học, bác sĩ, nhà báo, luật sư hoặc lãnh đạo hiệp hội, những người có điểm chung là có khuynh hướng bảo thủ.

Ngoài ra còn có một chuyện rắc rối liên hệ đến hồng y người Guinê Robert Sarah, Bộ trưởng bộ Phụng vụ và là nhân vật của phía bảo thủ, mới đầu được xem là người ký vào bản kiến nghị. Nhưng ngay sau khi bản kiến nghị vừa công bố, hồng y Sarah xác nhận trên tài khoản Twitter của ngài, ngài quyết định không ký vào bản văn, ngài hoàn toàn chấp nhận sự lựa chọn của mình. Chính xác, ngài “xin các tác giả bản kiến nghị (…) không để tên ngài” vì “một hồng y giám chức của giáo triều phải tuân giữ một số thận trọng nhất định trong các vấn đề chính trị.” Ngài không chỉ trích nội dung văn bản, nhưng ngài “chia sẻ với tư cách cá nhân một số câu hỏi hoặc lo âu về các hạn chế đối với các quyền tự do căn bản được đưa ra trong bản kiến nghị”. Vào ngày thứ sáu 8 tháng 5, tổng giám mục Carlo Maria Vigano khẳng định hồng y đã ký nhưng giám mục tha thứ cho hồng y Sarah về “sai lầm nghiêm trọng chống sự thật” do “yếu đuối con người”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch