Môi trường: Vatican muốn chất thải trở thành tài nguyên

66
Môi trường: Vatican muốn chất thải trở thành tài nguyên
fr.zenit.org, Anne KurianRome, 2020-01-16
Vườn Vatican © Wikimedia Commons / Marek69
Quy định mới về việc quản lý chất thải tại Vatican
Trong số báo L’Osservatore Romano ngày 17 tháng 1, Đàn ông Rafael Tornini, người đứng đầu Dịch vụ Môi trường và Vườn của Thành đô Vatican giải thích mục tiêu các quy định mới của Vatican: “Chất thải phải trở thành nguồn tài nguyên, làm giảm tác động môi trường và tái chế mọi thứ có thể được phục hồi và tái sử dụng”.
Quy định quản lý chất thải đô thị của Chính quyền Thành đô Vatican bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8 năm 2019, đặc biệt khuyến khích thu gom chất thải thành từng loại, nhằm thu hồi và tái chế càng nhiều vật liệu càng tốt, nhưng cũng để ngỏ khả năng đưa vào các công nghệ mới có thể mở rộng và cải thiện các phương pháp phục hồi. Các sáng kiến xung quanh quy định mới: một trung tâm sinh thái trong Vườn Vatican.
Văn bản, thay thế cho văn bản trước đó có từ năm 1996, áp dụng các nguyên tắc chung của việc thu gom chất thải theo từng loại. Ví dụ, ở Vatican, thu gom “từng nhà” nhưng cũng từ các công-te-nơ ở bờ đường – ngoại trừ việc lấy các thùng các-tông của các công ty dùng nhiều.
Tất cả những ai sống và làm việc bên trong Vatican – dù là cá nhân, tổ chức hay phòng ban – đều phải tôn trọng quy tắc. Có nhiều hình phạt được quy định cho việc không tuân thủ quy tắc. Các quy định cũng đặt ra phí tổn phải trả cho dịch vụ và cho cư dân, số tiền tùy mét vuông căn hộ, diện tích tòa nhà hay số lượng cư dân. Đức ông Rafael Ignacio Tornini cho biết, Vatican không kiếm lợi về chi phí, chỉ bù đắp phí tổn thu gom và xử lý. Các tổ chức khác nhau trả theo tỷ lệ với chất thải được sản xuất.
Các quy định mới cũng áp dụng cho các lãnh thổ ngoài lãnh thổ của Vatican (cựu Văn phòng Tòa Thánh, Giáo hoàng Học viện Urbanô, khách sạn của các Nữ tu Maria Bambina, Curia của Augustinian, ký túc xá của Ban Tuyên úy Tông đồ và Nhà Ơn Mẹ Maria) do Dịch vụ Môi trường và Vườn của Thành đô Vatican phụ trách.
Không phải tất cả chất thải đều được dịch vụ này gom, vì có một số cơ quan với hình thức đặc biệt và với phương tiện riêng của mình, họ trực tiếp mang chất thải đến “trung tâm sinh thái”.
Các kết quả quan trọng đã thu được, Đức ông Tornini trích dẫn ví dụ về dầu ăn, một khi được sử dụng và thu thập, được tái sử dụng để sản xuất dầu diesel sinh học. Khẩu hiệu chính là: “Tôi càng khác biệt, tôi càng có thể làm cho nền kinh tế hoạt động hiệu quả”.
Dịch vụ Môi trường và Vườn của Thành đô Vatican có một nhân viên quản trị, năm nhân viên hoạt động trong lãnh thổ và một công ty bên ngoài có năm nhân viên làm việc thu gom.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch