Khi nước thánh từ trời rơi xuống

235

Khi nước thánh từ trời rơi xuống

cath.ch, Maurice Page, 2019-12-25

Linh mục Matthew Barzare ban phép lành sau thánh lễ ở nhà thờ Thánh Anà, Cow Island, ngày thứ bảy 21 tháng 12 năm 2019

Ngày thứ bảy 21 tháng 12 năm 2019, Linh mục Matthew Barzare, đảo Cow Island, Bang Louisiana Nam Mỹ đã làm phép 380 lít nước. Số nước này được một phi cơ nhỏ rưới lên các cánh đồng và nhà cửa của cộng đồng nhân “Ngày Than Hồng” thứ bảy thứ tư Mùa Vọng.

Qua sáng kiến này, Linh mục Barzare đã thực hành cụ thể bài hát Mùa Vọng “Trời cao hãy đổ mưa xuống”, Rorate Coeli desuper. Truyền thống ban phép lành này là của người công giáo anglo-saxon. Tương tự như các lễ cầu an, Thánh Âugutinô Cantorbery thế kỷ 7 đã có sáng kiến này, gồm ba ngày ăn chay, ăn năn sám hối sau đó là ban phép lành đất trong mỗi bốn mùa của năm.

Nghi thức ban phép lành này được ban sau thánh lễ ở nhà thờ Thánh Anà, Cow Island, cách Lafayette 60 cây số về hưóng tây-nam. Thay vì đi các chuyến xe dài qua nhiều điểm dừng ở những nơi khác nhau trong giáo xứ rộng lớn của mình, Linh mục Matthew đã có sáng kiến ban phép lành từ trên không: “Hầu hết các giáo xứ đều có một vị trí trung tâm, nhưng vùng tôi phụ trách phải mất nửa giờ để đi từ nhà thờ này đến nhà thờ kia. Như thế, bằng máy bay, chúng tôi thấy đây có lẽ là cách dễ nhất để ban phép lành cho các cánh đồng của giáo dân”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Youtube của đài KATC: