Khi Đức Phanxicô gặp các thợ cắt tóc

73

Khi Đức Phanxicô gặp các thợ cắt tóc

lapresse.ca, 2019-04-29

Trong buổi gặp các thợ cắt tóc và các nhân viên làm thẩm mỹ sáng thứ hai 29 tháng 4 tại Vatican, Đức Phanxicô xin họ “hành nghề theo phong cách kitô giáo, nói lời dễ thương với khách hàng, tránh rơi vào cám dỗ buôn chuyện, một thói quen đến dễ dàng trong môi trường làm việc của họ”.

Hiệp hội này quy tụ các thợ làm tóc và làm thẩm mỹ ở nhiều vùng trên nước Ý. Đặc biệt Hội mang tính cách tôn giáo mạnh qua tên của vị thánh đỡ đầu hội là Thánh Máctinô Porrès người Pêru (1574-1639).

Thánh Máctinô còn được gọi là Thánh Máctinô bác ái, ngài là con không chính thức của một nhà quý tộc Tây Ban Nha và một cựu nô lệ người Pêru da đen.

Được học nghề thợ cạo mà vào thời đó nghề này còn kiêm cả việc săn sóc và giải phẫu. Sau đó Thánh máctinô vào Dòng Đa Minh. Nhiều phép lạ đã được ban nhờ lời cầu bàu với Thánh Máctinô, Ngài được phong thánh năm 1962.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch