Năm lời khuyên của nhà hí họa Yves Guézou để cười với Chúa

93

Năm lời khuyên của nhà hí họa Yves Guézou để cười với Chúa

Yves Guézou, nhà hí họa, ông đem nghệ thuật của mình để phục vụ Chúa, ông đùa về các yếu đuối nhỏ cũng như lớn của con người và của Giáo hội.

lavie.fr, Anne-Laure Filhol, 2011-11-30

 

 

  1. Phải biết tự trào

Tự trào không phải là không chấp nhận các yếu đuối của mình. Chúa Kitô xuống thế gian không phải chỉ chữa bệnh thể xác mà Ngài còn chữa các tâm hồn bị tổn thương. Nếu mình biết các vết thương của mình thì mình sẽ giữ được một khoảng cách. Khi đó mình sẽ có được tự do nội tâm và mới khoan dung cười được chính mình.

  1. Dò tìm sự hài hước của Chúa

Hài hước của Chúa vừa nhiều và vừa ý nhị. Tế nhị và có tính mô phạm, Ngài đưa chúng ta đến những nơi chúng ta không hình dung được. Ngài không đùa với chúng ta, nhưng Ngài làm chúng ta ngạc nhiên và thúc đẩy chúng ta trong các thói quen, các yếu đuối, trong hệ tư tưởng và các thành kiến của chúng ta.

  1. Nhìn mọi sự như Chúa nhìn

Hài hước là chuyện của một cái nhìn, chứ không phải là ý chí. Cũng như không thể ép ai thương ai thì cũng không thể tự buộc mình phải khiêm tốn. Phải chầu Thánh Thể và đọc hương nguyện để xin Chúa cho mình cái nhìn thương xót và nhân hậu của Chúa.

  1. Hướng về hài hước

Tập có tinh thần hài hước tích cực, vui vẻ và thuần túy. Chuyện này giúp chúng ta vượt lên các xung năng của mình và như thế mang nét thiêng liêng trong đó, cười nhân hậu khác với cười châm chọc, cười nhân hậu không tính toán, không bắt lý bắt lẽ. Và phải có nhiệt kế thiêng liêng, người ta thường hay nói, một ông thánh buồn thì thật đáng buồn. Tinh thần hài hước là cách diễn tả niềm vui chúng ta cậy vào Chúa. Trước khi trở lại, cái cười của tôi không được vui. Chúng ta phải xin Chúa Thánh Thần cho chúng ta niềm vui này.

  1. Cười và dấn thân

Trong sự tuyệt đối, chúng ta có thể cười tất cả. Nhưng tôi nghĩ, phải nhận định đúng lúc và phải tùy cử tọa nếu không muốn làm tổn thương hoặc tạo căng thẳng. Tôi sẽ không nói đùa về người hồi giáo vì như thế sẽ không được đón nhận, dù sao tôi cũng không biết nhiều về họ nên không thể nói đùa được. Khi mình nói với người mình chưa quen, mình thường đùa về bề ngoài của họ, như thế thì dễ. Tôi có thể nói đùa về tín hữu kitô vì tôi cũng là tín hữu kitô và tôi biết họ sâu đậm.

Marta An Nguyễn dịch

© Guézou, Sự thật từ miệng trẻ con, nhưng không phải là… Nxb. Salvator.
Xin đọc: Bốn lời khuyên của bà Caroline Puig-Grenetier để nhìn khía cạnh tốt