Một linh mục nói về công việc thực sự của mình

582

Một linh mục nói về công việc thực sự của mình

churchpop.com, Linh mục Bill Peckman, 2017-12-15

Tôi là linh mục của bạn…

Bạn không cần tôi làm người tán gẫu cho bạn nhưng cần tôi là mục tử cho bạn.

Bạn không cần tôi ngồi bên quầy bar với bạn nhưng cần tôi đứng giữa bạn và ma quỷ.

Bạn không cần tôi tuôn ra những lời mộ đạo giả tạo nhưng cần tôi đem đến sự yên bình và sự thật.

Bạn không cần tôi yên lặng và làm ngơ, nhưng cần tôi hướng dẫn và chỉnh sửa với lòng thân ái.

Bạn không cần tôi làm “người thường” nhưng cần tôi làm một mục tử không biết sợ hãi.

Bạn không cần tôi bảo bạn tốt lành nhưng cần tôi giúp bạn nên thánh thiện.

Bạn không cần tôi hạ thấp tiêu chuẩn để bạn thích tôi nhưng cần tôi nâng tiêu chuẩn lên và giúp bạn vượt qua.

Bạn không cần tôi ngầu đời, dểo miệng, nhưng cần tôi vững vàng, đáng tin và mạnh mẽ trước những tiêu chuấn thế gian.

Bạn không cần tôi làm trò vui nhưng cần tôi chỉ hướng đến sự siêu việt.

Bạn không cần tôi làm đấng cứu độ cho bạn… mà là cần tôi chỉ cho bạn Đấng Cứu Độ.

Tôi có thể thân thiện, ân cần, cảm thông. Tôi có thể táo bạo, dũng cảm, và mạnh mẽ.

Tôi biết khi tôi làm việc của mình có thể khiến bạn giận tôi. Tôi cũng sợ mình để mặc bạn cho những thế lực hủy hoại.

Tôi ghét phải yêu thương bạn hơn chính mình.

Tôi phải đưa bạn đến sự thánh thiện, chứ không phải giúp bạn hợp mốt.

Bạn cần tôi thẳng thắn mà nhân ái.

Bạn cần tôi được tin tưởng rằng tôi chỉ muốn bạn được tốt lành và thánh thiện.

Thật không dễ gì.

Công việc của tôi trong giáo xứ cũng như công việc của người cha trong gia đình. Việc của tôi là đứng giữa đàn chiên và những gì chực chờ hại đàn chiên. Tôi đứng ở nơi mà Chúa Kitô chỉ cho tôi và đã làm gương cho tôi.

Xin cầu nguyện cho tôi làm tốt việc của mình… cho tôi dẫn dắt bạn đến nơi Chúa Kitô muốn bạn đến.

Tôi muốn lên thiên đàng.

Tôi cũng muốn bạn lên thiên đàng.

Tôi biết đó là con đường hẹp và chông gai.

Xin cầu nguyện xin sức mạnh và kiên vững để chúng ta bước từng bước một cho đến khi tới đích đời đời.

 

J.B. Thái Hòa chuyển dịch