Tổng giám mục Leopoldo Girelli, Sứ thần Tòa Thánh tại Israel

1031

fr.zenit.org, Anne Kurian 2017-09-13

Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Sứ thần Tòa Thánh tại Israel và Palestina

Ngày 13 tháng 9-2017, Đức Phanxicô đề cử Tổng Giám mục người Ý Leopoldo Girelli, 64 tuổi làm Sứ thần Tòa Thánh ở Israel và Palestina.

Hiện tại Tổng Giám mục Girelli là sứ thần Tòa Thánh tại Singapour, đại diện tông tòa ở Malasia và Brunei, và từ năm 2011 là đại diện không thường trú của Tòa Thánh ở Việt Nam.

Đức ông Leopoldo Girelli là đại diện Tòa Thánh đầu tiên – không thường trú – ở Việt Nam kể từ năm 1975: sự đề cử Tổng Giám mục là “bước đầu” tiến đến việc bình thường hóa các quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam. Đó là một trong các thành quả của Nhóm làm việc chung. Trong chức vụ này, ngài đã nhiều lần đến Việt Nam.

Từ năm 2006 đến năm 2011, ngài là Sứ thần Tòa Thánh ở Indonesia và Timor Đông phương.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch