Thuốc phép lạ của Chúa Giêsu

974

fr.aleteia.org, Jala Kebbe, 2017-04-21

Một ngày nọ có một em bé trai 5 tuổi vừa chạy vào tiệm thuốc vừa nói với ông dược sĩ: “Thưa ông, đây là tất cả số tiền con có, xin ông cho con một phép lạ!”.

Ông dược sĩ ngạc nhiên hỏi em vì sao em cần phép lạ. Em trả lời: “Bác sĩ nói bây giờ mẹ con cần phép lạ mới lành bệnh. Đây là tất cả số tiền con đã tiết kiệm để mua xe đạp, nhưng con thương mẹ con và con muốn mẹ con lành bệnh. Xin ông giúp con! Số tiền này có đủ không?”.

Ông dược sĩ rất xúc động, ông trả lời với em là ông không có thuốc phép lạ để chữa cho mẹ em, mà nếu có thì ông cũng tặng cho em. Ông nói chỉ có Chúa Giêsu mới có thuốc đặc biệt này và ông nói em đến nhà thờ để xin.

Đứa bé chạy như bay đến nhà thờ. Em đến gần tượng thánh giá trước bàn thờ và xin: “Con biết Chúa bị đóng đinh, Chúa đau lắm và Chúa không có nhiều thì giờ cho con, nhưng ông dược sĩ nói phép lạ mà mẹ con cần để chữa bệnh thì Chúa có. Con thương mẹ con và đây là số tiền con tiết kiệm để mua xe đạp. Con cho Chúa hết và con hứa là con sẽ giúp Chúa xuống thập giá, nhưng xin Chúa giúp con trước!”.

Khổ thay Chúa Giêsu không trả lời cho em, em kêu to hơn: “Nếu Chúa không giúp con thì con sẽ qua mách Mẹ Maria của Chúa! Nếu Chúa cũng thương mẹ của Chúa như con thương mẹ của con thì Chúa giúp con, cho con thuốc phép lạ đó. Con hứa là con sẽ trở lại liền để giúp Chúa”.

Cha sở nghe tiếng em bé kêu, cha đến gần em và nói em có thể nói nhỏ với Chúa. Cha giải thích Chúa Kitô nghe em, dù Chúa không trả lời trực tiếp cho em.

Xúc động trước tấm lòng của em đối với mẹ, cha đi theo em về nhà. Trong suốt chặng đường về nhà, em bé giải thích cho cha biết là em rất thương mẹ em, mẹ em là tất cả đối với em và chỉ có Chúa Giêsu mới có thuốc phép lạ để cứu mẹ em, ông dược sĩ đã giải thích cho em như thế.

Khi về nhà, đứa bé thấy cái giường của me trống. Em kêu to tên mẹ và mẹ em từ bếp đi ra nói với em: “Ông bác sĩ đến thăm mẹ và chữa lành cho mẹ, ông gởi  lời chào con. Ông nói ông cũng rất thương mẹ của ông. Làm sao con biết được ông bác sĩ này?”.

Khi đó cha sở quay qua em và nói: “Con thấy không, Chúa làm theo con xin đó, Chúa còn đến trước mình”.

Marta An Nguyễn dịch