Cha Ronald Rolheiser nhận bằng tiến sỹ danh dự tại Đại học Liên hiệp Thần học Công giáo

500

Catholic Theological Union | May 5, 2017

Đại học Liên hiệp Thần học Công giáo [Catholic Theological Union (CTU)] đã trao bằng tiến sỹ danh dự về thần học cho linh mục Ronald Rolheiser, OMI, tại lễ tốt nghiệp năm 49 của trường vào ngày 11 tháng năm. Bằng danh dự được Ban Quản trị quyết định trao cho những cá nhân có đóng góp to lớn trong lĩnh vực học thuật và phản ánh những giá trị mà trường Liên hiệp Thần học Công giáo đang dấn thân.

Linh mục Rolheiser là thành viên Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ, và cha đã là hiệu trưởng Trường Thần học Hiến sỹ ở San Antonio, Texas từ năm 2005. CTU tôn vinh cha Rolheiser vì những đóng góp to lớn của cha cho Giáo hội toàn cầu về lĩnh vực linh đạo đương đại, thần học, và đức tin Kitô giáo. Cha đã đào sâu những cảm nghiệm nhân văn với cái nhìn thần học và kinh nghiệm sống phong phú.

Cha Rolheiser là một ngòi bút lỗi lạc và được công nhận trên toàn nước Mỹ cũng như khắp thế giới, là một tác giả, diễn giả, giảng tĩnh tâm, nhà giáo dục, và linh hướng xuất chúng. Từ năm 1982,  cha đã viết cột báo hằng tuần về thần học, giáo hội, và các vấn đề thế tục, được hơn 80 tờ báo toàn cầu đăng tải. Quyển sách Lửa thiêng- Một cái nhìn về Con người thâm sâu hơn và Sự trưởng thành Kitô giáo, đã được Catholic Book Awards trao giải Quyển sách của Năm và Sách Linh đạo hay nhất trong năm 2015.

Cha Rolheiser từng dạy thần học và triết học tại Đại học Thần học Newman ở Edmonton, Alberta, làm Giám tỉnh cộng đoàn Hiến sỹ ở Bắc Canada, và từng là thành viên Tổng Điều hành của Dòng Hiến sỹ ở Roma.  Cha đã lấy bằng cử nhân và tiến sỹ ở Đại học Louvain, Bỉ.