Các tân tử đạo: Paul Schneider, Mục sư Giáo hội tin lành cải cách bị giết ở trại tập trung Buchenwald

293

Từ cửa sổ xà lim của mình, ông kêu lên lời an ủi và hy vọng của Thánh Kinh.fr.zenit.org, Constance Roques, 2017-04-22

Ba chứng nhân trong buổi canh thức vinh danh các “vị tử đạo của thế kỷ 20 và 21”

Cùng với Đức Phanxicô ở Đền thờ Thánh Báctôlômêô, Rôma ngày 22 tháng 4-2017. Trong số họ có người con của mục sư Paul Schneider (1897-1939), mục sư người Đức thuộc Giáo hội tin lành cải cách. Mục sư bị giết ở trại tập trung Buchenwald vì chống đối chế độ phát-xít.

Được mệnh danh là “người rao giảng ở Buchenwald”, dù bị tra tấn và chịu cực hình, với lòng dũng cảm và từ cửa sổ xà lim trong hầm giam, mục sư kêu lên các lời an ủi và hy vọng của Thánh Kinh cho các tù nhân khác nghe”. Mục sư bị giết ngày 18 tháng 7-1939.

Lời chứng của ông Karl A. Schneider, con trai của mục sư.

Trọng kính Đức Thánh Cha,

kính thưa cộng đoàn Sant’Egidio,

kính thưa cộng đoàn kitô hữu,

Từ tấm lòng tôi, tôi mong muốn nói lên lời tạ ơn, hôm nay quý vị đến đây để vinh danh cha tôi, mục sư Paul Schneider và cùng với con gái tôi, chúng tôi được có mặt ở đây. Cha tôi đã bị giết năm 1939 ở trại tập trung Buchenwald vì, theo cha tôi, các mục đích của chủ nghĩa xã hội-quốc gia không phù hợp với các lời của Thánh Kinh. Giáo hội có bổn phận phải chăm sóc Quốc gia. Và với xác tín này, cha tôi mãnh liệt chống mọi toan tính ảnh hưởng về mặt chính trị trên Giáo hội. Ông dấn thân hoạt động để dân tộc Đức có một khuynh hướng kitô giáo trong Quốc gia và trong xã hội. Tất cả chúng tôi, và ngày hôm nay vẫn còn, chúng tôi có quá nhiều thỏa hiệp, còn cha tôi, cha tôi trung thành duy nhất với Chúa và với đức tin. Ông là một mục sư, một người hướng dẫn đời sống thiêng liêng. Ngay cả trong trại tập trung. Cho đến cùng, mỗi khi có thể được, từ cửa sổ nhỏ của xà lim, dù bị tra tấn và chịu cực hình, ông dũng cảm kêu lên lời an ủi và hy vọng của Thánh Kinh cho các tù nhân khác”. Chính vì lý do đó, cha tôi có tên là “người rao giảng ở  Buchenwald”. Và cha tôi không quên chúng tôi, gia đình của ông. Trong một thư gởi từ trại tập trung, bức thư này hiện nay được giữ tại nhà thờ này, cha tôi mãnh liệt khẳng định đức tin của ông trong chiến thắng Phục Sinh, ông viết, ông biết mẹ tôi, tôi và anh chị em tôi đều ở trong bàn tay che chở của Chúa. Cho đến khi mẹ tôi rất lớn tuổi, các lời của mẹ tôi luôn là: “Cha đã được chọn để rao giảng Phúc Âm, và đó là niềm an ủi của mẹ”. Tôi, con trai của cha tôi, tôi cảm nhận sự an ủi này cho đến giờ phút này.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch