Chữ viết của Đức Phanxicô

704

Aleteia, Elisabeth de Baudoüin, 11-6-2014

Chữ viết nhỏ, giòng chữ trôi chảy nhưng cương nghị, khoảng cách giữa các chữ rộng sẽ nói lên tính cách gì của Đức Phanxicô? Đây là ý kiến của nhà chiết tự nổi danh, bà Evi Crotti.

Đàng sau con người cương quyết, chân thực và có vẻ như «là người của dân chúng» là ẩn giấu một con người rụt rè, dựa tất cả sức mạnh của mình trong đời sống nội tâm. Bà Evi Crotti, nhà chiết tự người Ý cho biết, bà đã phân tích chữ viết của các giáo hoàng của thế kỷ vừa qua và đã xuất bản một quyển sách có tựa Ngòi bút của các Giáo hoàng.

Theo bà, giòng chữ trôi chảy của Đức Phanxicô cho thấy «đây không phải là người phản bác, vứt hết tất cả những gì mới mẻ để chỉ giữ những giá trị trường cữu», nhưng là một «tu sĩ Dòng Tên giỏi» và là nhà «cách mạng khôn ngoan». Tính nhất quán giữa chữ viết và chữ ký cho thấy «cái tôi cá nhân» nhất quán với «cái tôi xã hội» của ngài.

Chữ viết của ngài cũng khẳng định cho thấy tính đon sơ, thẳng thắn, nồng nhiệt, hài hòa giữa đời sống nội tâm và cách ứng xử của ngài. Những gì ngài cảm nhận trong lòng, ngài diễn tả ra bên ngoài vừa thấu cảm, vừa bền bỉ và vừa dứt khoát (một đường hướng chỉ đạo được duy trì tốt) cho thấy ngài sẵn sàng đương đầu với «cơn bảo sắp tới».

Cỡ chữ nhỏ cho thấy ngài dễ dàng đào sâu vấn đề và khuynh hướng hướng nội của ngài, nó cũng cho thấy ngài không bao giờ xem nhẹ các sự việc, dù đó là vấn đề quan trọng hay vấn đề của cuộc sống hàng ngày. Nó cũng cho thấy sâu xa đó là bản chất hướng nội và rụt rè. Vì thế Đức Phanxicô cần tìm trong đời sống nội tâm của mình nguồn chất liệu cần thiết để vượt lên tính rụt rè và đi đến với người khác một cách thoải mái và tự nhiên.

Những nét run rẩy cho thấy, ít nhất cho đến bây giờ, có một đau khổ hay không thoải mái nào đó nhưng điều này không làm suy giảm năng lực và sự hiến thân của ngài cho người khác (chắc chắn là nhờ sức mạnh thiêng liêng của ngài) – không thể tưởng tượng cho tuổi của ngài.

Khoảng cách rộng giữa các chữ cho thấy khả năng giao tiếp và ở bên cạnh người khác của ngài.

Chữ ký đơn sơ cho thấy ngài tự nhiên và dễ gần gũi; nó không nói lên là ngài có khả năng ngoại giao (nhưng cũng không có nghĩa là ngài không phải là người không ngoại giao!). Các đoạn đứt khúc chứng tỏ ở một mức độ nào đó ngài cần cô tịch và hướng nội để khôi phục lại sức lực. Điều này cũng dễ hiểu!

Marta An Nguyễn chuyển dịch