Ai Cập: Đức Giáo hoàng xác nhận ngài vẫn đi Ai Cập là “dấu hiệu quan trọng cho tín hữu kitô”

184

Thượng phụ Cốp công giáo Ibrahim Isaac Ibrahim Isaac Sidrak © Wikimedia Commons/ Claude Truong-Ngoc

fr.zenit.org, Marina Droujinina, 2017-04-12

Thượng phụ tòa Alexandria của người Cốp công giáo Ibrahim Isaac Sidrak bày tỏ cảm xúc của mình sau các vụ tấn công.

Ngày 11 tháng 4-2017, Thượng phụ Ibrahim Isaac Sidrak tuyên bố với hãng tin Vatican Fides: “Sự việc Đức Giáo hoàng xác nhận lại chuyến đi của mình sau các vụ tấn công là một dấu hiệu rất quan trọng đối với tín hữu kitô và toàn quốc gia Ai Cập”.

Ngài nói thêm: “Vì tình hình mà Đức Giáo hoàng hủy chuyến đi sẽ cho cảm tưởng những người gieo kinh hoàng đã thắng thế”.

Người đứng đầu Giáo hội công giáo Cốp cho biết, “ngày xảy ra các cuộc tấn công” ngài ở Alexandria và dâng thánh lễ ở đền thờ “chỉ cách đền thờ Cốp chính thống 200 mét. Chúng tôi nghe một tiếng nổ rất mạnh”.

Thượng phụ nhấn mạnh, điều không may là luôn có những bài “diễn văn nuôi hận thù luân hành ngay cả trên các phương tiện truyền thông”. Dù cho “từ hai năm nay, Tổng thống Ai Cập al-Sisi đã nhấn mạnh đến sự việc phải thay đổi bài diễn văn tôn giáo để loại bỏ tận gốc các tư tưởng lệch lạc nuôi dưỡng nạn khủng bố, nhưng những lời này không được họ nghe”.

Thượng phụ nhấn mạnh: “Đứng trước tất cả những chuyện này, chúng ta hưóng về các vị tân tử đạo và chúng ta xin Chúa Kitô ban cho chúng ta nhiều sức mạnh hơn để an ủi, để gìn giữ niềm hy vọng của chúng ta vào sự Sống Lại”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch