Thiên Chúa trung tín

715

Thiên Chúa luôn trung tính với giao ước của Ngài. Ngài trung tín với Abraham và trung tin với ơn cứu độ được hứa ban qua Con Ngài. Đây là thông điệp của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong bài giảng thánh lễ ban sáng ngày thứ năm 06-4 tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta

“Bài đọc một ngày hôm nay kể lại giao ước giữa Thiên Chúa với Abraham, và bài Phúc âm nói về việc Chúa Giêsu nói về “tổ phụ Abraham” bởi ông là cha của dân tộc mang tên Giáo hội. Abraham đã tin tưởng và vâng lời khi được Chúa gọi lên đường đến vùng đất mới.

Là một con người của đức tin và đức cậy, Abraham vẫn tin khi Chúa hứa cho ông một người con dù lúc đó ông đã 100 tuổi và vợ ông thì son sẻ, “ông đã tin dù bất chấp mọi chuyện.” Nếu có ai mô tả về cuộc đời của ông Abraham, thì có thể nói “Đây là một kẻ mơ mộng.” Abraham mơ giấc mơ hy vọng.

Sau khi có con trai, ông lại bị thử thách phải đưa con đi hiến tế, ông vẫn vâng lời, và hy vọng bất chấp tất cả. Đây là tổ phụ Abraham của chúng ta, người đã tiến tới và cứ tiến tới, và Chúa Giêsu đã nói nếu ông Abraham “thấy ngày hôm nay, ông sẽ đầy vui mừng.” Ông đã thấy Chúa Giêsu, sự thành toàn lời hứa giao ước, ông vui mừng khi thấy Chúa không lừa dối ông, Thiên Chúa luôn trung tín với giao ước của Ngài.

Thánh vịnh cũng mời gọi chúng ta nghĩ đến những kỳ công tay Chúa thực hiện. Với chúng ta, dòng dõi Abraham, chúng ta nghĩ về người tổ phụ, nhớ lại những việc tốt lành ông đã làm và nghĩ: “Một người cha vĩ đại!”

Giao ước về phần Abraham, là vâng lời, luôn luôn vâng lời. Còn về phần Thiên Chúa, là lời hứa biến Abraham thành “cha của vô số dân tộc.” “Ngươi sẽ không còn là Abram, mà là Abraham.” Và Abraham đã tin. Và Thiên Chúa đã bảo ông là dòng dõi ông sẽ đông đảo như sao trên trời như cát dưới biển. Và hôm nay, chúng ta có thể nói “Tôi là một trong những ngôi sao đó. Tôi là một trong những hạt cát đó.”

Chúa Giêsu đã nói với những người Pharisiêu rằng Abraham hân hoan với hy vọng được thấy “thời của Ta, ông đã thấy và đã vui mừng.” Đây là một thông điệp lớn, và Giáo hội thời nay mời gọi chúng ta dừng lại mà nhìn về cội rễ của mình, về tổ phụ của mình, người đã cho chúng ta thành một dân tộc.

Hãy nhìn vào lịch sử. Tôi không đơn độc, tôi ở trong một dân tộc. Chúng tôi cùng nhau đi tới. Giáo hội là một dân tộc. Nhưng là một dân tộc trong mơ của Thiên Chúa, một dân tộc mà Ngài đã cho chúng ta một tổ phụ biết vâng lời, và chúng ta còn có một Anh Cả đã trao mạng sống mình cho chúng ta. Và từ đó chúng ta có thể ngước lên Chúa Cha, tạ ơn, ngước lên Chúa Giêsu, tạ ơn, và nhìn về Abraham cũng như chính chúng ta, một phần của cuộc hành trình.

Chúng ta hãy biết hôm nay thành một ngày đáng nhớ, bởi trong công cuộc của Thiên Chúa và Chúa Giêsu, có câu chuyện đời của mỗi người chúng ta nữa.

Cha mời gọi anh chị em dành năm mười phút, ngồi xuống, không mở nhạc mở tivi, ngồi xuống và suy niệm về chuyện đời mình, về những ơn lành và khó khăn, về tất cả. Về ơn phúc và tội lỗi, tất cả.

Và hãy thấy ra sự trung tín của Thiên Chúa. Cha chắc chắn giữa đủ chuyện trong đời, nếu chúng ta biết nhìn ra sự trung tín của Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ được đầy niềm vui.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng