Phút hồi tâm, một phương pháp cũ nhưng rất hiệu quả

1205

Radio Vatican, 10-10-2014

Để sự dữ không đi vào tâm hồn, chúng ta có một phương pháp rất xưa nhưng rất hiệu quả, đó là phút hồi tâm, Đức Phanxicô đã giảng như trên trong thánh lễ sáng thứ sáu 10-10-2014 tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Mácta

Phúc Âm ngày hôm nay nhắc lại, quỷ luôn tìm cách đi trở lại tâm hồn chúng ta và nó không bao giờ ngừng cám dỗ con người, Đức Phanxicô khẳng định: “Quỷ rất kiên nhẫn, nó sẽ không ngừng khi nó chưa được cái nó muốn”, tâm hồn chúng ta:

“Sau khi Satan cám dỗ Chúa Giêsu trong sa mạc, Phúc Âm thánh Luca cho biết, con quỷ để Chúa Giêsu yên một thời gian nhưng trong suốt cuộc đời của Ngài, nó đã thường xuyên đi trở lại: khi thì nó đặt thử thách, khi thì nó giăng bẫy cho đến cuộc Thương Khó và cuối cùng là trên Thập Giá. “Nhưng Ngài là con Thiên Chúa, đến, đến với chúng tôi để chúng tôi tin ở Ngài”. Chúng ta biết tất cả những lời này chạm đến tâm hồn: “Nhưng bạn có khả năng không? Chứng tỏ cho tôi thấy! Không há, bạn không có khả năng. Cũng một cách đó, quỷ đã đi theo Chúa Giêsu cho đến cùng, và nó cũng làm như vậy với chúng ta.

Chúng ta phải bảo vệ tâm hồn chúng ta, nơi Chúa Thánh Thần ở – “để các thần loại khác không vào được”. Bảo vệ tâm hồn mình như mình dùng chìa khóa để khóa cửa nhà mình”. Sau đó canh chừng tâm hồn chúng ta, như người lính canh gác, ngài nhận xét: “Bao nhiêu lần chúng ta để cho những tư tưởng xấu, những xu hướng xấu, những ghen tương, những ham muốn đi vào tâm hồn chúng ta. Nhưng ai đã mở cánh cửa này? Nó vào bằng ngã nào? Nếu tôi không thấy tất cả những gì đi vào tâm hồn tôi, thì tâm hồn tôi trở nên một nơi mà mọi chuyện vào ra như chốn không người. Một tâm hồn không có gì riêng tư, một tâm hồn nơi Chúa không nói được, lại càng không được lắng nghe”.

“Và Chúa Giêsu có nói với chúng ta một cái gì khác không? Một cái gì có vẻ như hơi lạ: “Ai không cùng tôi thu góp là phân tán”. Chúa Giêsu dùng chữ “thu góp”, một tâm hồn mà chúng ta biết chuyện gì xảy ra cho nó, khi chúng ta làm một phương pháp rất xưa cũ nhưng hiệu quả của Giáo hội: phút hồi tâm. Ai trong chúng ta khi tối đến, trước khi xong một ngày, ngồi một mình và đặt câu hỏi: Chuyện gì đã xảy ra trong tâm hồn tôi ngày hôm nay? Đâu là cảm xúc trong tâm hồn tôi? Nếu chúng ta không làm phút hồi tâm như thế, chúng ta sẽ không canh chừng cũng như không bảo vệ được cho tâm hồn mình”.

Phút hồi tâm là “một ơn vì phút hồi tâm bảo vệ tâm hồn chúng ta, bảo vệ Thần Khí ở trong lòng chúng ta”:

Chúa Giêsu nói rất rõ, chúng ta biết là quỷ luôn luôn đi trở lại. Ngay cả đến cuối đời, Chúa Giêsu cũng làm gương cho chúng ta. Để bảo vệ, để chăm sóc tâm hồn chúng ta không để cho quỷ đi vào, phải biết thu góp, có nghĩa cuối ngày, ngồi thinh lặng trước chính mình, trước mặt Chúa và tự hỏi: “Ngày hôm nay chuyện đã xảy ra gì cho tâm hồn tôi? Có ai không quen biết đi vào tâm hồn tôi không? Chìa khóa có cất đúng chỗ không? Những con quỷ rất quỷ quyệt này đi vào tâm hồn chúng ta, nhưng cuối cùng, nếu chúng ta được hướng dẫn thì sự hướng dẫn này sẽ giúp chúng ta bảo vệ được bao nhiêu là sự dữ kể cả sự dữ của chính chúng ta.”

Nguyễn Tùng Lâm dịch