Mười lời khuyên để an nhiên tự tại với các trẻ em trước tuổi vị thành niên

487

Mười lời khuyên để an nhiên tự tại với các trẻ em trước tuổi vị thành niên

famillechretienne.fr, Solange du Hamel, 2017-03-14

1.– Phải chứng tỏ quyền uy của mình với con, kiềm chế trong mọi hoàn cảnh. Nếu bạn muốn đối xử ngang hàng với con thì bạn hãy đặt mình vào địa vị của con, cương quyết và dịu dàng, không tìm cách “phá vỡ” nó.

2.– Nhắc lại kinh nghiệm làm cha mẹ với con, con đang tuổi trả lời tất cả mọi sự, nói với con kinh nghiệm làm cha mẹ giúp cho bạn quyết định một cách hợp pháp.

3.– Giải thích không mệt mỏi. Trẻ con sẽ khó vâng lời nếu nó không hiểu lý do.

4.– Đừng sợ dùng quyền uy phụ tử để dạy con phải suy nghĩ, phải dò ra, phải nhận định cái gì là đúng. Như thế bạn giúp cho trẻ con có được tự tin.

5.– Bảo vệ con mình. Cho nó các điểm tựa vững chắc để nó có thể đứng trước gió. Chỉ nói trước mặt con những gì liên quan đến nó và chấn chỉnh lại khi tình cờ nghe con nói những chuyện nó nghe, nó thấy và đã làm cho nó lo lắng.

6.– Từng bước làm cho con tự có tinh thần trách nhiệm, và phải để ý đến sự chưa trưởng thành về mặt tình cảm của con.

7.– Hãy vững vàng khi nó tìm đủ mọi cách để có được những gì nó muốn! Không vì thế mà sẽ thương bạn ít hơn.

8.– Nuôi dưỡng sự khát khao hiểu biết của nó, không nên quá tải các sinh hoạt ngoài trường. Đưa con đến các môi trường nghệ thuật, văn hóa một cách nhẹ nhàng và sinh động. Và đừng ngại để cho con có thì giờ im lặng, chán nản một chút: nó sẽ phát triển sự hướng nội của nó.

9.– Lắng nghe con mình, nâng cao giá trị của con, quan tâm đến con, đến các sinh hoạt ở trường của con, đến các bạn của con. Bỏ thì giờ ra để thảo luận với con, những giây phút này rất quý giá.

10.– Có một cái nhìn tích cực về con mình, nó chỉ xin được lớn lên: nó sẽ thành một em thành niên, một người lớn hạnh phúc.

Marta An Nguyễn chuyển dịch