Ngày mà Đức Phanxicô chết đi… và sống lại

741

fr.aleteia.org, Esteban Pittaro, 2017-03-18

Một tin đồn lan nhanh trong các phòng biên tập báo chí ở Argentina vào cuối thế kỷ vừa qua…

Tháng 12-1999, Đức Phanxicô còn là Giám mục Jorge Bergoglio. Những ngày cuối năm ở Tòa Giám mục Buenos Aires thật bận rộn, họp hành đầu năm cuối năm, bao nhiêu là stress. Điện thoại reng một lần. Một ký giả làm việc cho một trong các nhật báo lớn của Argentina hỏi: “Chúng tôi muốn Tòa Giám mục xác nhận tin Đức Bergoglio đã qua đời, chúng tôi nghe cha bị tai nạn xe hơi.” Trước khi các văn phòng báo chí của Tòa Giám mục kịp kiểm tra nguồn tin thì một cú điện thoại khác reng. Rồi một cú khác…

Ở Tòa Giám mục không ai biết gì hết. Người ta chỉ biết Giám mục Jorge Bergoglio, lúc đó ngài chưa là hồng y, đã ra ngoài để đi họp một buổi họp các giám mục. Quảng trường Tháng Năm chỉ ở cách trụ sở Tòa Giám mục mười mấy căn nhà, trên đường Suipacha và Santa Fe. Chẳng lẽ tai nạn lưu thông mà các ký giả nghe tin lại ở trên tuyến đường này?

Một nhật báo quan trọng khác đã chuẩn bị tin Đức Bergoglio qua đời. Tất cả chờ sự xác nhận giấy tử của Đức Bergoglio. Ở buổi họp các giám mục, không một ai thấy Đức Bergoglio vào trụ sở. Buổi họp được diễn ra nhưng người ta không thấy ngài đến!

Trước sự can thiệp của nhân viên Tòa Giám mục Buenos Aires, buổi họp được ngưng. Và bỗng ngài xuất hiện ở lối vào trụ sở qua con đường Suipacha, ngài âm thầm đi như mọi lần.

Nhân viên Tòa Giám mục thở phào. Đức Bergoglio được báo cho biết có tin đồn qua điện thoại. Với tính hài hước, hôm sau trước các ký giả đến chào ngài dịp cuối năm, ngài lặp lại: “Tiếc thay cho nhiều người là tôi còn sống!”.

Một ký giả nói với ngài, đây là lần đầu tiên ông thấy một người sống lại.

Các báo đã chuẩn bị tin Đức Bergoglio qua đời đành phải cất bài vào thư khố.  Tiểu sử của ngài chưa dừng ở đây. Đời của ngài còn nổi tiếng rất nhiều. Jorge Bergoglio luôn sống mà lại còn là giáo hoàng. Và ngài có nhiều sức khỏe.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch