Kết thúc khóa Tĩnh tâm Mùa Chay: “Thiên Chúa cho mỗi người chúng ta lời nói thích hợp”

837

Sáng thứ sáu 10 tháng 3-2017 kết thúc khóa tĩnh tâm của Đức Phanxicô và Giáo triều ở Ariccia, Rôma. Đức Phanxicô cám ơn Linh mục Michelini.

fr.zenit.org, Kurian, 2017-03-10

Đức Phanxicô phát biểu khi kết thúc khóa tĩnh tâm Mùa Chay của Giáo triều ở Arccia từ ngày 5 đến 10 tháng 3-2017: “Dù trong lời nói đơn giản nhất hay cầu kỳ nhất, Thiên Chúa cho mỗi người chúng ta lời nói thích hợp. Chỉ cần giữ lại một hay hai lời để suy gẫm.” Đức Phanxicô cám ơn Linh mục Giulio Michelini vì cha đã “tự nhiên”: “Tôi muốn nói lên lời cám ơn với tất cả những gì tốt lành cha đã làm cho chúng tôi. Trước hết, cha đã tỏ ra rất tự nhiên. Với tất cả hành trang đời sống của cha: các nghiên cứu, các sách báo cha đã xuất bản, các bạn hữu, các phụ huynh, các tu sĩ trẻ mà cha chăm lo, tất cả, tất cả. Xin cám ơn cha đã rất tự nhiên”.

Tiếp đó Đức Phanxicô cũng cám ơn Linh mục Michelini đã thực hiện trong tinh thần “trách nhiệm”. Linh mục đã đến Capharnaum, hồ Galilê, Israel để đào sâu các suy niệm của cha về Phúc Âm Thánh Máthêu. Ngài nói thêm: “Xin cám ơn cha tất cả những gì cha đã cho. (…) Có cả một núi chuyện để suy gẫm nhưng Thánh I-Nhã đã nói, trong khi đi linh thao, khi chúng ta gặp chuyện an ủi hay chuyện buồn, chúng ta phải ngừng lại ở đó và không tiếp tục. Mỗi người chúng ta chắc chắn phải tìm ra được một hoặc hai chuyện gì đó trong tất cả những chuyện này. Phần còn lại chúng ta không lãng phí… chúng ta cất đó dành cho lần khác. Những điều quan trọng nhất, mạnh nhất có thể không có ý nghĩa gì đối với người này, nhưng một điều nhỏ bé, một lời nói nhỏ sẽ có thể nói lên một cái đó với người khác (…) Đôi khi những lời nói đơn sơ nhất lại là những lời giúp chúng ta hoặc những lời phức tạp hơn, mỗi người, Chúa ban cho mỗi lời thích hợp.”

Đức Phanxicô đã làm cho cử tọa cười khi ngài nhắc đến giai thoại: Có một nhà giảng thuyết lớn người Tây Ban Nha, sau bài giảng dài được soạn kỹ lưỡng, cha thấy một người đến gần xin xưng tội, ông này nổi tiếng là người có tội trong cộng đoàn ai cũng biết. Ông khóc lóc xưng tội, ông xưng nhiều tội và nước mắt tuôn như suối. Cha giải tội ngạc nhiên vì cha biết đời sống của ông ấy, cha hỏi: “Xin ông cho tôi biết, ông được Thiên Chúa đánh động tâm hồn khi nào? Lời nào làm ông được đánh động? Ông trả lời: ‘Thưa cha, khi cha nói bây giờ chúng ta qua đề tài khác!’”.

Đức Phanxicô kết thúc: “Tôi xin chúc cha tiếp tục làm việc cho Giáo hội, trong Giáo hội, trong việc chú giải Kinh Thánh, trong rất nhiều việc mà Giáo hội giao phó cho cha, nhưng nhất là chúc cha là một tu sĩ thánh thiện”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch