Gần 4 triệu người gặp Đức Phanxicô năm 2016 tại Vatican

153

fr.zenith.org, 2016-12-29

Ngày 29 tháng 12-2016, Phủ Giáo hoàng ra một bản thông báo cho biết, năm 2016 có gần 4 triệu người tham dự các buổi gặp với Đức Phanxicô ở Vatican. So với năm 2015, Năm Thánh Lòng thương xót 2016 có thêm 800 000 người.

Như hàng năm, Phủ Giáo hoàng công bố con số giáo dân về Vatican trong các buổi gặp khác nhau trong năm: các buổi tiếp kiến chung và tiếp kiến riêng, tiếp kiến các dịp đặc biệt của Năm Thánh, các buỗi lễ phụng vụ, các giờ cầu nguyện dâng kính Đức Mẹ trong các ngày chúa nhật và các ngày lễ (giờ Kinh Truyền Tin và Regina Coeli).

Đây là con số phỏng chừng dựa trên các vé đã được phát và các buổi gặp phỏng chừng ở quảng trường Thánh Phêrô.

Tổng cộng có 3 952 140 người đến Vatican với làn sóng người đến nhiều nhất trong các buổi kinh Truyền Tin: 1,6 người. Các buổi tiếp kiến Năm Thánh, một ngày thứ bảy trong tháng thu hút gần 450 000 tham dự, các buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư có 762 000 người và các buổi tiếp kiến đặc biệt gần 170 000 người. Ngoài còn có hơn 900 000 người tham dự vào các buỗi lễ phụng vụ do Đức Giáo hoàng cử hành.

Hai tháng có số người tham dự nhiều nhất là tháng ba, tháng của Tuần Thánh và tháng 9, tháng phong thánh Mẹ Têrêxa, có hơn 100 000 người tham dự.

Bản công bố chỉ nói đến các buổi gặp ở Vatican chứ không bao gồm các buổi Đức Giáo hoàng gặp giáo dân ở các giáo xứ của địa phận Rôma hay ở Ý, cũng không bao gồm các chuyến đi nước ngoài của ngài, nơi Đức Phanxicô gặp hàng triệu giáo dân ở Mêhicô, đảo Lesbos Hy Lạp, Armenia, Ba Lan, Georgia, Azerbạdjan và Thụy Điển.

Năm 2015 có 3.2 triệu người đến tham dự các buổi gặp gỡ ở Vatican. Các quan sát viên giải thích số lượng người đến Vatican giảm (so với năm 2014 có 5.9 triệu người) là do các vụ tấn công khủng bố liên tiếp ở Âu châu và cũng do các đe dọa khủng bố ở Rôma.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch

 

  11 Tiếp kiến Năm Thánh 43 Tiếp kiến chung
Tiếp kiến đặc biệt
Buỗi lễ phụng vụ
Kinh Truyền Tin
Tháng 1 20.000 21.000 10.900 26.500 300.000
Tháng 2 50.000 42.000 65.000 25.000 90.000
Tháng 3 40.000 95.000 11.400 165.000 110.000
Tháng 4 60.000

40.000

99.000 2.000 117.000 100.000
Tháng 5 38.000 89.000 12.100 75.000 170.000
Tháng 6 30.000

15.000

75.000 16.500 132.000 100.000
Tháng 7 ———- ———- 200 ———- 120.000
Tháng 8 ———- 46.000 1.240 ———- 100.000
Tháng 9 30.000 95.000 3.000 168.000 100.000
Tháng 10 93.000 117.000 11.500 121.000 100.000
Tháng 11 30.000 58.000 20.800 75.000 150.000
Tháng 12 ———- 25.000 15.000 20.000 210.000
Tổng cộng: 446.000 762.000 169.640 924.500 1.650.000
Tổng cộng: 3.952.140