Đức Phanxicô khuyến khích các thương gia thực hiện “ba đức tính”: Dùng tiền đúng, ngay thẳng và có tinh thần huynh đệ.

1040

fr.zenit.org, Constance Roques, 2016-11-17

Sáng thứ năm 17 tháng 11, Đức Phanxicô đã tiếp các thành viên tham dự Hội thảo Quốc tế Thương gia Kitô (UNIAPAC), trong dịp này ngài tuyên bố: “Lý do tồn tại của các công ty không phải để kiếm tiền, nhưng là để phục vụ. Tiền bạc phải dùng để phục vụ, không phải để cai trị.”

duc-phanxico-khuyen-khich-cac-thuong-gia-20161118

Buổi tiếp kiến được diễn ra ở Phòng Regia của Dinh Tông tòa, Đức Phanxicô mời các thương gia trong các hoạt động của họ dám làm ba đức tính: “dám dùng tiền đúng, dám ngay thẳng và dám có tình huynh đệ”.

Về việc dám dùng tiền đúng, Đức Phanxicô nhấn mạnh “của cải là tốt nếu nó được dùng để phục vụ người anh em, nếu không nó sẽ trở nên bất công”. Đức Phanxicô khuyến khích các thương gia “dám mạo hiểm làm rắc rối cuộc đời khi từ chối một vài lợi nhuận kinh tế”. Ngài cũng khuyến khích họ làm sao để các hãng nhỏ và trung bình, các gia đình, các nông dân được hưởng quỹ tín dụng một cách dễ dàng.

Kế đó, Đức Phanxicô nói đến việc dám có đức tính ngay thẳng: “Tham nhũng là vết thương đau nhất trong các vết thương của xã hội. Tham nhũng là lỗi phạm đối với nền dân chủ, (…) biến mình thành môn đệ của quỷ, là cha đẻ của nói dối”. Ngài nhấn mạnh: “Dù manh nha tham nhũng dưới hình thức nào, tích cực hay thụ động, thì cũng đã bắt đầu thờ thần tiền”.

Còn về mạo hiểm thứ ba, đó là dám có tình huynh đệ, Đức Phanxicô cho rằng, hoạt động của các công ty phải luôn “bao gồm yếu tố nhưng không. Công ty là một cộng đoàn làm việc, nơi mọi người phải được cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp tôn trọng và có tình huynh đệ”. Đức Phanxicô yêu cầu có những hành động tương trợ với những người gặp khó khăn nhất, ngài cảnh giác, không phải để “thoa dịu lương tâm hay để quảng cáo có lợi cho mình”.

Cuối cùng, Đức Phanxicô kêu gọi các chủ nhân hãy dấn thân lo cho người di dân và tị nạn: “Anh chị em hãy tìm cách thuyết phục các chính quyền từ chối mọi hình thức chiến tranh. (…) Anh chị em hãy cộng tác để tạo các nguồn công ăn việc làm xứng đáng, ổn định và lâu dài ở nước gốc cũng như ở các nước tiếp cư người di dân, tị nạn”.