Cha Arturo người Venezuela được bầu là tân “giáo hoàng đen”

568

 

Vatican Insider | Iacopo Scaramuzzi | 14-10-2016

arturo-sosa-abascal

Linh mục Arturo Sosa Abascal, 68 tuổi, người Venezuela, là tân Tổng quyền Dòng Tên. Tổng Công hội lần thứ 36 của Dòng Tên vừa nhóm họp ở Roma đã bầu chọn cha Arturo vào sáng ngày 14-10.

Cha Arturo thuộc tỉnh dòng Venezuela, sinh ngày 12-11-1948 tại Caracas, Venezuela. Cha là Đại biểu của Tổng các Nhà và Công tác Quốc tế của Dòng Tên ở Roma, và có bằng tiến sỹ khoa học chính trị từ Đại học Trung ương Venezuela. Cha nói tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, và tiếng Anh, hiểu được tiếng Pháp.

Người tiền nhiệm Adolfo Nicholas, đã có nhiều năm truyền giáo ở Nhật Bản và cha đã từ nhiệm khi đến ngưỡng bát tuần. Tổng quyền Dòng Tên là một vị trí không có hạn định thời gian.

Sau khi kiểm phiếu và trước khi công bố, tên của tân tổng quyền đã được báo qua điện thoại cho Đức Giáo hoàng, một người xuất thân từ Dòng Tên.

Tân tổng quyền được 212 tu sỹ dòng Tên từ 66 quốc gia khác nhau đang tề tựu ở Roma bầu chọn. Hội nghị tổ chức từ thứ hai tuần trước tại Tổng hành dinh của Dòng Tên ở Roma, chỉ cách Vatican vài bước chân. Buổi bỏ phiếu diễn ra hai ngày sau những buổi họp mặt trực tiếp của những người bỏ phiếu, cùng với những thời khắc cầu nguyện để giúp mọi người xác định các ứng viên. Danh tính các ứng viên được giữ bí mật, và sáng thứ sáu, tân tổng quyền đã được chọn, sau thánh lễ do cha Tổng đại diện James Grummer cử hành lúc 8h sáng.  Trong khi Dòng Tên đã áp dụng hệ thống bỏ phiếu bằng tablet, nhưng việc bỏ phiếu bầu tổng quyền vẫn được áp dụng hình thức bỏ phiếu bằng giấy.

Tổng Công hội Dòng Tên 2016
Tổng Công hội Dòng Tên 2016

Sau thánh lễ tạ ơn, Hội đồng Dòng Tên vẫn tiếp diễn trong vài tuần nữa, có lẽ sẽ bế mạc vào đầu tháng 11, để chọn các cộng sự cho tổng quyền và ra một nghị trình.

Tân Tổng quyền Dòng Tên, Arturo  cho biết, “Tôi thấy mình rất cần được giúp đỡ. Trước mặt tôi là một thách thức lớn. Đây là Dòng Chúa Giêsu và Chúa Giêsu là người làm việc với chúng tôi Tôi tin tưởng các cộng sự của mình, những người rất có uy tín và năng lực. Tôi cũng hi vọng Công hội sẽ cho chúng ta làm việc chung tốt đẹp cũng như có những định hướng rõ ràng giúp Dòng tiến tới. Đây không phải là việc của một người, mà là việc của toàn thể Dòng. Tôi sẽ làm hết sức mình. Tôi quá ngạc nhiên và vô cùng tạ ơn Chúa. Tôi cầu nguyện cho mọi người.”

J.B. Thái Hòa chuyển dịch