Syria: Đức Giáo hoàng xin ngưng bắn ngay lập tức

471

famillechretienne.fr

Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 12 tháng 10 ở Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo hoàng xin các bên có trách nhiệm hãy “ngưng bắn ngay lập tức” ở Syria, để có thể di tản người dân bị kẹt dưới làn bom đân. Ngài cũng nhân cơ hội này, xin 32’000 tín hữu có mặt ở Quảng trường Thánh Phêrô hãy là “dấu chỉ và khí cụ” của lòng thương xót.

Khi chấm dứt buổi tiếp kiến chung, Đức Phanxicô kêu gọi thêm một lần nữa hãy thiết lập hòa bình ở Syria. Ngài tái khẳng định sự gần gũi, tương trợ của mình với tất cả các nạn nhân, ngài xin các bên có trách nhiệm tìm giải pháp để có một “cuộc ngưng bắn ngay lập tức, để có thể di tản người dân, đặc biệt các trẻ em bị kẹt dười làn bom đạn”, ngài nhấn mạnh.

Mở đầu buổi tiếp kiến, trong bài giáo lý hàng tuần của mình, Đức Phanxicô nói đến “các hành vi nhỏ của lòng thương xót”, ngài chú giải Phúc Âm Thánh Máthêu đoạn 25: 31-36. “không phải là làm những cố gắng lớn lao hay các việc làm siêu nhân, nhưng làm các việc nhỏ cho người khác, những việc có một giá trị cao lớn dưới mắt Chúa.”

Cách mạng văn hóa

Các hành vi nhỏ mà Đức Phanxicô nói là các việc làm thương xác bảy mối, thương linh hồn bảy mối. “Đó là phương thuốc hiệu nghiệm để chống siêu vi dửng dưng”, ngài khuyên nên làm hàng ngày các việc này, như thế chúng ta có thể hoàn tựu được một cuộc cách mạng văn hóa mà thế giới dửng dưng của chúng ta đang cần”, ngài nói.

Các việc làm của lòng thương xót gồm: Thương xác bảy mối: Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, cho khách đỗ nhà, chuộc kẻ làm tôi. chôn xác kẻ chết. Thương linh hồn bảy mối: Lấy lời lành mà khuyên người. Mở dạy kẻ mê muội. Yên ủi kẻ âu lo. Răn bảo kẻ có tội. Tha kẻ dể ta. Nhịn kẻ mất lòng ta. Cầu cho kẻ sống và kẻ chết.

Hôm nay Đức Phanxicô ra buổi tiếp kiến sớm hơn vài phút, có bốn em bé được lên xe đi cùng với ngài. Có nhiều giáo dân Pháp đi hành hương hôm nay, Đức Phanxicô kêu gọi họ làm “cách mạng văn hóa” mà thế giới đang cần để chiến thắng sự dửng dưng. Ngài đưa ra lời kêu gọi này với giáo dân nói tiếng Pháp Quimper, du Havre và Cahors, họ được các giám mục của họ tháp tùng, và các nhóm Studium de Notre Dame de Vie, Lycée Saint Jean Hulst de Versailles cũng như các giáo dân hành hương người Haiti, Cộng hòa Dân chủ Công-gô và Thụy Sĩ.

Ngài nói: “Anh chị em hành hương thân mến, qua việc thể hiện đức ái, những hành vi nhỏ có thể làm được một cuộc cách mạng văn hóa đích thực mà thế giới dửng dưng của chúng ta đang cần.” Ngài kết luận: “Chúng ta hãy để ngọn lửa ước muốn mang đến cho người khác tình dịu dàng và sự gần gũi với Chúa. Xin Chúa ban phép lành cho anh chị em!”.