Đức Hồng y Sarah: “Đã đến lúc đưa thinh lặng vào phụng tự”

563

cath.ch, 2016-10-07

Ngày 6 tháng 10, Trung tâm Thánh Lu-i ở Rôma đã tiếp Đức Hồng y Robert Sarah, Bộ trưởng bộ Phụng tự và Kỷ luật bí tích trong một buổi hội thảo, nhân dịp ra mắt quyển sách mới của ngài, quyển Sức mạnh của Thinh lặng (Fayard). Trước một cử tọa đông 300 người, Đức Hồng y Sarah giới thiệu quyển sách của mình, đồng viết với nhà Vatican học Nicolas Diat.

Đức Hồng y Sarah, người Guinê, bảo vệ cho một cải cách phụng vụ, đưa “thinh lặng” vào trong lời cầu nguyện.

Đây là hy vọng của tôi, tôi muốn có một cải cách nhẹ nhàng, không xáo trộn để có được sự quan trọng của «thinh lặng» trong phụng tự, thường quá «nói nhiều».

Là một bài tụng ca cho thinh lặng, kể từ ngày 6 tháng 10, quyển sách của hồng y Robert Sarah sẽ được bán ở các tiệm sách, mời gọi trau dồi một ngôn ngữ mới với Chúa trong tinh thần tu đức, chiêm niệm, lắng đọng nội tâm và có những giây phút cầu nguyện sốt sắng. Quyển sách-phỏng vấn này đưa ra một cải cách phụng tự, mà theo Hồng y là cần thiết, ngài tin chắc “đó là tương lai của Giáo hội”. Quyển sách gồm hai phần, phần đầu gồm 365 lời dạy để mời gọi vào thinh lặng, được ăn khớp chung quanh các câu hỏi của ông Nicolas Diat, nhà Vatican học. Sau đó là phần đối thoại với Cha Dysmas de Lassus, bề trên đan viện Chartreux ở Pháp nơi Hồng y ở lại một thời gian. “Cải cách của cải cách sẽ được thực hiện”.

Quan tâm đến việc cải cách phụng tự, Hồng y Sarah tuyên bố: “Những gì tôi sẽ nói bây giờ không đi ngược với sự tuân phục và vâng lời của tôi đối với quyền uy tối thượng của Giáo hội. Tôi mong muốn một cách sâu đậm được phục vụ Chúa, Giáo hội và Đức Thánh Cha”, ngài khẳng định. “Cuộc cải cách của cải cách sẽ được thực hiện”, ngài nói thêm, “dù cho phải nghiến răng thì nó sẽ đến”. Vì theo ngài, “đã đến lúc phải đưa thinh lặng vào phụng tự”.

Quyển sách của Hồng y Sarah là cuộc đi tìm thinh lặng, một cuộc đi tìm được chứng minh ngay từ những hàng đầu của quyển sách: “Làm sao con người có thể thật sự là hình ảnh của Chúa?”, ngài hỏi trước khi đưa ra câu trả lời: “Con người phải vào trong thinh lặng”. Ngài giải thích trong một cuộc phỏng vấn độc quyền dành cho báo La Nef, “nói lung tung chỉ có thể làm mình xa Chúa, không thể có một sinh hoạt thiêng liêng nào sâu đậm (…) Ngược lại, người thinh lặng là người tự do, vì không một ai có thể “lấy mất” đi sự thinh lặng của họ”, ngài nhấn mạnh.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch

 sarah

Hình: Đức Hồng y Robert Sarah, Bộ trưởng bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích