Đức Phanxicô nghĩ về tình trạng các giáo xứ ngày nay.

491

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói chuyện với các giám mục Ba Lan, trong buổi hội kín, diễn ra ngày 27 tháng bảy, tại nhà thờ chính tòa Krakow.

6638fd05471038513387bdfde1f69d54-750x496 (1)

Giám mục thành Roma cũng suy tư về tình trạng của các giáo xứ.

‘Có những cấu trúc có giá trị nhưng thực sự cần được tu bổ. Vấn đề là cách chúng ta định hình giáo xứ! Có các giáo xứ với những chủ tịch hội đồng giáo xứ ‘như đồ đệ quỷ Satan,’ họ khiến mọi người e sợ. Có những giáo xứ với cánh cửa đóng chặt. Nhưng cũng có những giáo xứ với cánh cửa mở, những giáo xứ mà khi có người đến xin điều gì, họ sẽ nói: ‘Vâng, vâng? Mời ngồi. Có vấn đề gì vậy?’ Và họ kiên nhẫn lắng nghe.

Làm cha xứ ngày nay thật khó khăn, nhưng Chúa kêu gọi chúng ta để chúng ta mệt một chút, Ngài kêu gọi để chúng ta làm việc chứ không phải để nghỉ ngơi.

Tôi muốn kể chuyện về một giáo xứ ở Buenos Aires. Những người trẻ đến nhà thờ và nói: ‘Chúng tôi muốn cử hành hôn phối ở đây…’ và viên thư ký giáo xứ trả lời, ‘Được, đây là bảng giá.’ Làm thế không được, chuyện thế này không được xảy ra trong một giáo xứ.’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch