Gần 700 người trẻ ở Đất Thánh đi dự ngày JMJ ở Krakow 

162

cath.ch, Maurica Page, 2016-07-22

Youth Day Krakow 20160723

Gần 700 người trẻ của địa phận Giêrusalem đã đi Ba Lan để dự Ngày Thế Giới Trẻ từ 27 đến 31 tháng 7. Trong lần đi Rio de Janeiro năm 2013, chỉ có 30 người trẻ đi, họ đến từ các nước Israel, Palestina và Giócđani.

Lần này, cả trăm thanh niên trẻ Giócđania, gần 200 thanh niên Palestina, Maronit và Gréco công giáo ở Galilêa, cũng như một nhóm công giáo của các giáo xứ nói tiếng Hêbraic và một nhóm Tân Dự Tòng đến từ đảo Chypre. 200 thanh niên đến từ vùng đất Palestina, trong đó có năm người sống ở dải Gaza, họ đã kể cuộc phiêu lưu, ghi lại cảm xúc và suy tư của mình ở trang Nhật ký Georges, một loại sổ tập thể mà các đoạn chính yếu được đăng lại trên trang mạng chính thức của Tòa Thượng phụ Latinh ở Giêrusalem.

Người Ba Lan dấn thân hết mình

Nhật ký Georges ghi lại những ngày đầu tiên và cảm nhận của các thanh niên kitô giáo người Ả Rập trong chuyến đi Ba Lan này. Họ cho biết họ đã được tiếp đón thật nồng hậu ở Torun. “Người dân Ba Lan một khi họ dấn thân là họ dấn thân hết mình! Tôi nghĩ chúng tôi, người Palestina  nói riêng và người Ả Rập nói chung, chúng tôi phải học rất nhiều điều từ dân tộc này. Chúng tôi còn thiếu các giá trị của họ: Tinh thần nghiêm túc trong công việc, tinh thần dấn thân hết mình và làm việc vì lợi ích chung”, đó là các cảm nhận của ngày đầu tiên được ghi lại trong trang nhật ký.

Câu chuyện ngày đầu tiên ở Ba Lan kết thúc bằng lời cầu nguyện tạ ơn: “Tạ ơn Chúa. Chúa đã cho chúng con no nê thỏa lòng trong ngày đầy tình bạn và đẹp đẽ này. Xin Chúa cho con một quả tim biết lắng nghe, một quả tim hòa bình, một quả tim khôn ngoan để sống sâu đậm trong những ngày sắp tới, trong sự hiện diện yêu thương của Chúa. Xin Chúa chữa lành tâm hồn chúng con, con khát bình an, bình an của Chúa».

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch