Jeff Williams, phi hành gia kitô hữu sẽ phá kỷ lục lịch sử

214

infochretienne.com, 2016-03-24

Jeffrey Williams

Thứ sáu 18 tháng 3, phi hành gia Jeffrey Williams, 58 tuổi, bay trên phi thuyền Nga Soyouz để đến trạm không gian ISS, bay cùng ông có hai phi công vũ trụ. Ông sẽ gặp ba thành viên phi hành đoàn để làm các thử nghiệm về sinh lý, kỹ thuật-sinh lý, khoa học vật lý, điạ lý-vật lý trong tình trạng vô trọng lực.

Dự trù ông sẽ trở về trái đất trong vòng sáu tháng, như thế ông sẽ có được kỷ lục tích tụ trong không gian: 534 ngày. Người đang giữ kỷ lục hiện nay là phi hành gia Scott Kelly, ông đã ở 340 ngày trong vũ trụ. Ông phải tái thích ứng lại với trọng lực và với đời sống trên quả đất.

Phi hành gia Jeffrey Williams làm chứng công khai cho đức tin kitô giáo của mình. Theo ông, sự hiểu biết về Thánh Kinh và sự hiểu biết về khoa học phù hợp với nhau.

“Người ta nghĩ những người làm việc cho Cơ quan Không Gian Hoa kỳ NASA, hay một cơ quan nào khác tương tự phải là người vô thần, nhưng không phải vậy. Có rất nhiều kitô hữu trong cơ quan này, cũng như có nhiều kitô hữu trong các cơ quan khác của chính quyền, tín hữu kitô ở khắp mọi lãnh vực. Công việc tôi đang làm và tôi đã làm trong suốt sự nghiệp quân đội và ở cơ quan NASA của tôi thì hoàn toàn phù hợp với Sách Thánh, tôi công khai sống đời sống kitô hữu của tôi, tôi không lo lắng gì. Nếu ngay từ đầu, tiền đề của bạn loại một khả thể có Chúa, thì điều này cũng loại luôn khả thể có một cái gì siêu nhiên và tất cả phải giải thích được với những gì là tự nhiên. Vậy bạn đã giới hạn cái mà một quan sát khách quan của khoa học có thể giúp bạn. […] Tôi giả định trước có Chúa và tôi giả định trước tính xác thực của Sách Thánh.

Marta An Nguyễn chuyển dịch