Câu chuyện của một em bé gái bị một linh mục lạm dụng đã trở thành một nữ tu

683

cath.ch, 2016-03-23

Câu chuyện

Linh mục Hans Zollner, Chủ tịch Trung tâm Bảo vệ Trẻ vị thành niên của Giáo hoàng Học viện Grégoria đã viết lời mở đầu cho một quyển sách tiếng Ý kể câu chuyện của một em bé gái bị một linh mục lạm dụng, và sau đó cô đã đi tu. “Quyển sách này làm cho độc giả bị thử thách. Đọc cho đến trang cuối là cả một công việc đau đớn vô cùng cả về mặt thể lý, tâm lý và thiêng liêng. Nhưng phải đọc, vì cuối cùng nó mang lại sự cứu thoát để đối diện với thử thách khó khăn này (…) vì chúng ta phải đảm nhận trách nhiệm của mình”, linh mục Hans Zollner viết như trên trong lời mở đầu.

“Không dễ để nhìn tội của chúng ta trước mặt

Nếu không phải dễ để cảm thấy “cá nhân mình có trách nhiệm” thì cũng không dễ để “thấy tội của mình cũng như các thiếu sót của mình”, linh mục nhấn mạnh, “vậy mà ở cương vị giám mục và linh mục trong Giáo hội (…) chúng ta được xem là những người đại diện cho Giáo hội trong các khía cạnh tốt nhất cũng như xấu nhất của Giáo hội.