Népal: Một giáo sĩ hinđu chứng nghiệm quyền năng của Chúa Giêsu và trở thành người đi truyền giáo

753

infochretienne.com, 2016-03-04

Kosh Dahal

Cũng như thân sinh, các anh chị em của mình, Kosh Dahal là giáo sĩ hinđu ở Katmandou.

Tất cả đều thành công với ông. Ông ở đẳng cấp cao trong xã hội. Công ăn việc làm của ông thịnh vượng. Nhưng tâm hồn của ông không được bình an. Ông tự chất vấn. “Tại sao các thần nam cũng như nữ của tôi không trả lời tôi dù tôi đã cầu nguyện, đã ngợi khen họ? Tại sao tôi ở đây? Tôi sẽ như thế nào sau khi chết?”

Một kitô hữu nói về Chúa Giêsu cho ông nghe, mỗi ngày, ông này đều đến phòng khám của ông Kosh. Liên tục mỗi ngày, ông giảng Phúc Âm cho ông Kosh. Quá chán bị một người ở đẳng cấp dưới giảng cho mình nghe, ông Kosh đã nói: “Ông nói Giêsu là Chúa và không có một Chúa nào khác. Ông nói Giêsu có thể cứu tôi, chạm đến tôi, nói chuyện với tôi, ở với tôi, thay đổi tôi, Giêsu có thể làm tất cả. Ông nói với tôi Chúa là tình yêu, Ngài hằng sống và các thần khác không thể làm gì được. Ông làm tôi quá chán! Tôi sẽ chứng minh cho ông thấy tất cả những chuyện này là dối!”

Ông Kosh bắt đầu chân thành cầu nguyện với Chúa Giêsu, sáng 10 phút, chiều 10 phút, mỗi ngày trong vòng 30 ngày: “Nếu Chúa là Chúa thật thì xin Chúa đến đây, chạm đến con, thay đổi con trong vòng 30 ngày!” Mục đích của ông: Chứng tỏ cho mọi người biết kitô giáo là dối!

Nếu Chúa Giêsu không nhận lời cầu nguyện của ông thì ông sẽ khiếu nại người kitô. Chiêu dụ theo đạo là bị cấm. Nếu Chúa Giêsu nhận lời cầu nguyện thì ông Kosh sẵn sàng hy sinh tất cả những gì ông có để đi theo Chúa Giêsu. Ông đã giao ước.

Mỗi ngày bác sĩ Kosh đều tôn trọng lời hứa của mình.

Tuần lễ đầu tiên, không có gì xảy ra.

Tuần lễ thứ nhì, cũng không có gì xảy ra. Ông Kosh cho người tín hữu kitô biết, họ sẽ có vấn đề.

Tuần lễ thứ ba. Ông Kosh nói với Chúa Giêsu, Ngài chỉ còn một tuần! Nhưng khi đó, ông đang ở một mình, bỗng ông có cảm tưởng như có một luồng điện chạy khắp thân thể ông, luồng điện chạy qua người ông cực kỳ nhanh… “Ai vậy? Chuyện gì đến với tôi vậy? Ai ở trong người tôi?” Rồi mọi sự yên tĩnh trở lại.

“Tôi đã thử thách Chúa Giêsu. Ngài đã gởi Quyền năng Ngài đến. Chúa Giêsu là có thật. Bây giờ tôi tin Ngài. Ngài là Chúa, Ngài là Đấng Quyền Năng.”

330 triệu vị thần không nhận lời ông cầu nguyện nhưng Chúa Giêsu đã thay đổi đời ông.

Vợ của ông, bà Shobba, thấy chồng mình thay đổi. Trong danh cực thánh Chúa Giêsu, bà được lành bệnh như phép lạ. Bà quay trở về với Chúa Giêsu.

Họ bắt đầu đi rao giảng Phúc Âm ở Nepal, họ mở một nhà thờ. Sau đó họ bỏ của cải, xã hội và họ được đào tạo ở Phi Luật Tân. Họ mở ở đó 5 nhà thờ và bây giờ họ là người truyền giáo ở Á Châu cho người Nepal cùng với Nhà thờ Kairos Nepali.

Marta An Nguyễn chuyển dịch