Con số người hồi giáo quay về với Chúa Giêsu Kitô chưa bao giờ cao như vậy!

2802

infochretienne.com, 2015-12-20

o-MUSLIM-WOMEN-facebook

Rất nhiều người hồi giáo đã trở lại một cách huyền ẩn và lạ lùng, trong một giấc mơ hay trong một thị kiến, họ gặp Chúa Giêsu. Khi đọc kinh Coran, đôi khi họ cảm thấy mình bị lạc hướng, lúc đó họ tìm thấy sự cứu rỗi khi đọc Tân Ước, họ khám phá sứ điệp thật của Chúa Giêsu.

Ông David Garrison đã để hai năm rưỡi để hỏi hơn 1000 người hồi giáo, những người đã trở lại kitô giáo. Theo ông, “chúng ta sống trong một phong trào trở lại lớn nhất trong Lịch sử về sự trở lại của người hồi giáo với Chúa Giêsu Kitô.”

Dù các vụ bách hại mà các kitô hữu phải chịu ngày càng lớn và các thách thức cho những người mới trở lại ngày càng cao, nhưng không có gì có thể ngăn sự trở lại này. Các nhóm tân tòng kín đáo họp nhau từng nhóm nhỏ, nên khó biết được con số chính xác. Ông  David Garrison ước chừng có khoảng từ 2 đến 7 triệu người trở lại.

“Điều cực kỳ lạ lùng là không phải tầm lớn lao của các phong trào này… nhưng con số của tất cả các phong trào trở lại bây giờ. Nó không chỉ giới hạn ở một nơi nào trên thế giới nhưng chúng ta thấy ở nhiều nơi, từ Phi Châu đến Nam dương và khắp nơi!”

Trước hết, làn sóng trở lại không phải do các vụ khủng bố hung bạo do các phong trào cực đoan hồi giáo gây ra, nhưng và nhất à do tầm quảng bá Kinh Thánh rộng lớn và các chương trình Phúc Âm hóa trên Internet cũng như trên các đài phát thanh. Đâu đâu trên thế giới, người dân cũng có thể nối mạng và nghe được Lời Chúa và sự cứu rỗi nơi Chúa Giêsu Kitô.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch