Hơn 1000 người Singapore trở lại trong mùa Phục Sinh này

693
Thánh lễ Đêm Phục Sinh tại Nhà thờ Thánh Gia, Singapore
Thánh lễ Đêm Phục Sinh tại Nhà thờ Thánh Gia, Singapore

Tổng giáo phận Singapore đang chuẩn bị cho 1227 dự tòng được rửa tội trong dịp lễ Phục Sinh tháng này.

Ở giáo xứ Kitô Vua, 498 người không Kitô giáo mong muốn được rửa tội, và 68 người không Công giáo muốn được hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo, vừa tham gia nghi lễ dự tòng.  Ở Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, con số trên là 393 và 33.  Còn Giáo xứ Ba Ngôi là 133 và 2 người.  Nghi thức dự tòng khép lại giai đoạn học đạo, và chính thức đăng ký để rửa tội. Tổng Giám mục William Goh, cho biết số người trở lại tăng 17% so với năm trước.

Cha Erbin Fernandez, giám đốc giáo lý căn bản của tổng giáo phận, nói rằng qua các khóa học, buổi đào tạo, các nhóm dạy giáo lý được khích lệ họp mặt cầu nguyện với nhau cũng như chung tay cộng tác trong giáo xứ cho công cuộc phúc âm hóa và thực hành vai trò người môn đệ.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio