Linh mục Federico Lombardi rời Ban điều hành Radio Vatican

368

cath.ch, 2016-02-22

Pope Francis checks watch as he talks with Vatican spokesman

Tiến trình cải cách hệ thống truyền thông Vatican đang tiếp tục. Linh mục Federico Lombardi và ông Alberto Gasbarri, trong ban điều hành và quản trị Radio Vatican sẽ về hưu vào cuối tháng 2-2016. Họ sẽ không được thay thế nhưng kể từ 1 tháng 3-2016, ông Giacomo Ghisani, phó giám đốc Văn phòng Liên lạc sẽ tạm thời là đại diện chính thức và chịu trách nhiệm điều hành Radio Vatican.

Việc phối hợp các cơ quan truyền thông khác nhau của Vatican vẫn tiếp tục, các chức vụ giám đốc và quản trị điều hành Radio Vatican sẽ không còn, thay vào đó là các chức vụ theo hệ thống ngang.

Ngày 22 tháng 2, một ghi chú của Văn phòng Liên lạc cho hay toàn thể các cấu trúc sau đây sẽ được gom vào cùng bộ: Hội đồng Giáo hoàng Truyền thông xã hội, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, Dịch vụ Internet Vatican, Radio Vatican, Trung tâm Truyền hình Vatican, L’Osservatore Romano, Dịch vụ in, Dịch vụ hình ảnh và Nhà xuất bản Vatican.

Điều hành Radio Vatican từ 26 năm nay

Ngày 29 tháng 2-2016, linh mục Federico Lombardi sẽ rời Radio Vatican sau 26 năm phục vụ tại đây, linh mục vẫn đứng đầu Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, một chức vụ linh mục kế vị ông Joaquín Navarro-Valls người Tây Ban Nha vào tháng 7-2006. Linh mục Lombardi năm nay 73 tuổi.

Tháng 6 năm 2015, Hội đồng các hồng y C9 đã đề nghị sự sát nhập dần dần các cơ quan truyền thông khác nhau. Từ 1 tháng 1-2016, Hội đồng Giáo hoàng Truyền thông xã hội và Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã “sát nhập” lại với nhau, và trong năm 2016 sẽ đến lượt Radio Vatican và Trung tâm Truyền hình Vatican cũng sẽ được sát nhập. Theo nhiều nhà quan sát, tiến trình cải cách các hệ thống truyền thông Vatican sẽ đụng chạm đến Phủ Quốc Vụ Khanh trong tương lai.

Marta An Nguyễn chuyển dịch