Thượng Đế mà chúng ta tìm kiếm là một Thượng Đế hòa bình

366

Vatican Insider – Andrea Tornielli – 26/11/2015

Từ Nairobi

Gặp gỡ liên tôn giáo Nairobi

‘Thượng Đế mà chúng ta tìm kiếm là một Thượng Đế hòa bình. Không bao giờ được lạm dụng Danh Thánh Ngài để biện minh cho thù hận và bạo lực.’

Đây là những lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong buổi gặp gỡ với lãnh đạo của các Giáo hội Kitô giáo và các tôn giáo khác, tại Tòa sứ thần Tòa thánh ở Nairobi. Phái Phúc âm, hội Giám lý, phái Ngũ tuần, và thành viên của Giáo hội Đại lục Phi châu, cùng hiện diện với lãnh đạo của truyền thống Vật linh và Hồi giáo. Đây là cơ hội để Đức Giáo hoàng nhấn mạnh lời lên án của mình với việc lạ dụng danh Thiên Chúa để biện minh cho các hành động khủng bố.

‘Tôi biết các cuộc tấn công man rợ trung tâm mua sắm Westgate, Đại học Garissa và Mandera, và máu đổ ra trong những cuộc tấn công cách đây 3 năm này vẫn còn như mới trong trí các bạn. Người trẻ, quá thường bị cực đoan hóa nhân danh tôn giáo, để rồi gieo bất hòa và sợ hãi, và xé tan từng mảng của xã hội chúng ta. Chúng ta cần phải là những ngôn sứ của hòa bình, những người kiến tạo hòa bình mời gọi người khác sống trong hòa bình, hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau!

Tôi hi vọng thời gian chúng ta ngồi lại với nhau đây sẽ là một dấu chỉ cho lòng quý mến Giáo hội dành cho các môn đệ của mọi tôn giáo, và mong sao dịp này tăng cường những mối dây tình bạn đã có giữa chúng ta.

Thành thật thì,mối quan hệ này đầy thách thức, và đòi hỏi rất nhiều nơi chúng ta. Nhưng đối thoại liên tôn và đại kết không phải là một thứ hào nhoáng. Đây không phải là thứ thêm thắt hay một chọn lựa tùy ý, mà là một sự ngày càng cần thiết trong thế giới bị tổn thương bởi xung đột và chia rẽ của chúng ta.

Thật vậy, niềm tin và thực hành tôn giáo xác định chúng ta là ai và cách chúng ta nhận biết thế giới quanh mình. Đây là những nguồn khai sáng, khôn ngoan và tương thân tương ái, và như thế là nguồn làm cho xã hội của chúng ta được phong phú. Bằng cách chăm lo cho sự phát triển tâm linh của cộng đồng mình, bằng cách định hình cái đầu và trái tim trong sự thật và các giá trị truyền thống trong đạo, chúng ta trở nên một phúc lành cho cộng đồng chúng ta đang sống. Trong các xã hội dân chủ và đa nguyên như Kenya, sự hợp tác giữa các lãnh đạo và cộng đồng tôn giáo là một đóng góp quan trọng cho công ích.

Như thế, chúng ta ngày càng thấy rõ nhu cần cần sự thông hiểu, tình bạn và hợp tác liên tôn giáo để bảo vệ phẩm mà Chúa đã ban cho mỗi một con người, và bảo vệ quyền được sống tự do và hạnh phúc của họ. Bằng sự tôn trọng với phẩm giá và quyền con người, các tôn giáo đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng lương tâm, truyền cho người trẻ các giá trị tinh thần căn bản tùy theo tôn giáo mình, và đào luyện các công dân tốt, có thể phấn khởi xã hội bằng sự trung thực, chính trực và một thế giới quan xem trọng con người hơn quyền lực và lợi lộc vật chất.

Nguyện xin Đấng Tối cao chạm đến trái tim của những người đang chìm sâu trong bạo lực, và xin Ngài ban cho gia đình và cộng đồng chúng ta được bình an.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch