Chữa lành

488

13 Tháng Bảy, 2015

 thevinedresserandthefigtree

Tất cả chúng ta đều sống với một vài tổn thương, thói quen xấu, nghiện cái gì đó, và những khuyết điểm về tính khí, vốn thâm căn cố đế đến nỗi dường như chúng là một phần trong di truyền của chúng ta vậy. Và do đó chúng ta có khuynh hướng mang một khao khát thầm lặng muốn chữa lành chúng.

Kinh nghiệm cho chúng ta thấy ra điều này. Có những nhận thức đôi lúc trong đời rằng các tổn thương và khiếm khuyết đang kéo chúng ta xuống, là những thứ không thể nào đơn thuần dẹp bỏ được. Sức mạnh ý chí và các giải pháp tốt, vẫn không đủ cho việc này. Làm sao để có được giải pháp cho bản thân không bao giờ nổi nóng lần nữa? Không có, cơn giận cứ triền miên trở lại. Làm sao để có giải pháp cho bản thân từ bỏ một vài thói quen lệ thuộc, dù lớn hay bé? Không có, chúng ta sớm thấy mình bị nó cám dỗ lần nữa. Và làm sao để cố gắng thay đổi một vài tính khí xấu mà chúng ta có sẵn trong di truyền hay tiếp thu từ thưở bé? Không có, tất cả mọi giải pháp và suy nghĩ tích cực trên thế giới, thường chẳng thay đổi được bản chất của chúng ta.

Vậy thì chúng ta phải làm gì? Cứ sống với các tổn thương và khiếm khuyết của mình, cũng như những bất hạnh và nhỏ nhen mà nó đem lại hay sao? Hay chúng ta có thể chữa lành chúng? Làm sao chúng ta có thể tẩy sạch sự yếu đuối của mình?

Có nhiều cách để chữa lành: Tâm lý học bảo chúng ta rằng, liệu pháp và tư vấn tốt có thể giúp chữa các tổn thương, khiếm khuyết và chứng lệ thuộc của chúng ta. Liệu pháp và tư vấn có thể cho chúng ta sự tự nhận thức tốt hơn và có thể giúp thay đổi hành vi của chúng ta. Nhưng tâm lý học cũng thừa nhận rằng chuyện này cũng có những giới hạn. Biết được tại sao chúng ta làm một việc gì đó, không phải lúc nào cũng cho chúng ta sức mạnh để thay đổi hành vi của mình. Xã hội học cũng có những thấu suốt đáng để tìm hiểu: Parker Palmer nói rằng, có một liệu pháp của đời sống chung. Sự dự phần lành mạnh với gia đình, bạn bè, cộng đồng, và giáo hội có thể là một điều vững vàng tuyệt vời trong đời giúp chúng ta vượt ra khỏi những tổn thương cô đơn và các khiếm khuyết bẩm tại.

Chương trình Phục hồi  12 bước cũng thật đáng giá: Các chương trình này dựa trên tiền đề rằng sự tự nhận thức và sức mạnh ý chí tự thân thường vô dụng trong việc thực sự thay đổi hành vi của chúng ta. Cần phải có một sức mạnh cao hơn nữa, và đó chính là nghi thức, sự nâng đỡ qua lại, sự thành thật tận căn, thừa nhận mình vô lực, và hướng về một Đấng Nào Đó vượt trên chúng ta có thể làm cho chúng ta những gì chúng ta không thể tự thân làm được. Các chương trình phục hồi này thật vô giá, nhưng cũng không phải là câu trả lời cho tất cả mọi vấn đề của chúng ta.

Cuối cùng, nhưng không kém quan trọng, là các luận thuyết và thực hành về chữa lành trong linh đạo. Cách này nhấn mạnh về việc đi nhà thờ để được chữa lành, nhấn mạnh bí tích hòa giải, cầu nguyện và suy niệm, cũng như chỉ bảo những thực hành khổ chế, mời gọi mọi người đến với những nơi thánh, để cho các nhóm hay một thầy chữa lành đức tin cầu nguyện cho mình, và dấn thân vào những giai đoạn được linh hướng với một thầy dạy có trường lớp.

Các giá trị của những cách này này, và có lẽ là của một sự chữa lành trọn vẹn cho các khiếm khuyết tính khí, các thói xấu, chứng lệ thuộc, hay một vết thương sâu, hệ tại ở việc rút lấy nước trong lành từ các nguồn giếng này. Tuy nhiên, ngoài danh sách đơn giản này, tôi muốn đưa ra một thấu suốt của nhà thần nghiệm vĩ đại, Gioan Thánh Giá, dành cho sự chữa lành về tâm lý, tinh thần và tâm linh.

Trong quyển sách cuối cùng của mình, Ngọn lửa Sống động của Tình yêu, thánh Gioan đưa ra một luận thuyết cũng như tiến trình chữa lành. Về căn bản có thể phát biểu như sau: Với thánh Gioan, chúng ta chữa lành các tổn thương, khiếm khuyết tinh thần, chứng lệ thuộc, và thói quen xấu của mình bằng cách lớn lên trong đường nhân đức, đến một mức đủ trưởng thành về nhân văn để không còn chỗ trong đời cho những hành vi cũ vốn thường lôi kéo chúng ta xuống. Nói ngắn gọn, chúng ta từ bỏ sự lạnh lùng, cay đắng, và nhỏ nhen trong lòng bằng cách thắp lên một ngọn lửa đủ ấm để đốt cháy sự lạnh lùng và cay đắng đó. Công thức có lẽ là thế này: Chúng ta càng lớn lên trong sự trưởng thành, quảng đại, và sinh sôi, thì các tổn thương cũ, các thói quen xấu, tính khí tồi và chứng lệ thuộc cũ sẽ biến mất, bởi sự trưởng thành thâm sâu hơn của chúng ta không còn chỗ cho chúng trong đời nữa. Sự phát triển tích của của cõi lòng chúng ta, như một cây sum suê, cuối cùng đã át đi đám cỏ dại. Nếu bạn đến với Gioan Thánh Giá và nhờ ngài giúp bạn giải quyết một thói quen xấu trong đời, thì ngài sẽ không tập trung vào việc nhổ trừ thói xấu đó. Nhưng, ngài sẽ tập trung vào việc phát triển các nhân đức của bạn: Bạn làm tốt được việc gì nào? Bạn có phẩm chất tốt nào? Sự tốt lành nào trong bạn cần được thổi bùng lên thành một ngọn lửa trọn vẹn?

Bằng cách phát triển những gì tích cực trong chúng ta, cuối cùng, chúng ta trở nên những tâm hồn đủ lớn để không còn chỗ cho những thói xấu cũ. Con đường chữa lành, chính là vun tưới cho các nhân đức của chúng ta, để các đức tính đó tự thân sẽ là ngọn lửa đốt sạch các tổn thương mưng mủ, các chứng lệ thuộc, các thói quen xấu, và các khiếm khuyết tính khí lâu nay đang nhuốm bệnh cho đời sống chúng ta và giữ chúng ta chim trong sự yếu đuối và nhỏ nhen, thay vì bước đi trong trưởng thành, quãng đại và sinh sôi.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch