Thủ tướng Canada Stephen Harper gặp Đức Phanxicô đúng 10 phút!

395

985fm.ca, 06-11-2015

imageThủ tướng Canada Stephen Harper đã nhắc đến kết luận của hội đồng về những người nội trú dân tộc thiểu số trong buổi gặp ngắn ngủi của mình với Đức Phanxicô ở Vatican nhưng ông không nói đến việc mời ngài qua Canada để nhân danh Giáo hội xin lỗi các vi phạm của Giáo hội Canada trong quá khứ về việc này. Đúng hơn, ông nhắc đến bức thư của Bộ trưởng Sắc tộc thiểu số Bernard Valcourt đã gởi cho Tòa Thánh tuần vừa qua về việc này.

Buổi gặp chỉ diễn ra 10 phút và ngắn hơn dự trù. Chiều hôm qua Đức Giáo hoàng đã tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin 50 phút.

Nội dung bản thông báo của Vatican đưa ra về buổi gặp của Thủ tướng Canada không nêu trường hợp của những người nội trú dân tộc thiểu số trong các chủ đề Đức Phanxicô nói chuyện với Thủ tướng Canada.

Thủ tướng Harper nhấn mạnh đến chủ đề chính của việc ông đi thăm 6 ngày ở Âu Châu: lời lên án của mình đối với Tổng thống Nga Putin.

Cuộc viếng thăm của thủ tướng Canada trùng vào dịp có những áp lực buộc ông phải xin Đức Giáo hoàng xin lỗi về vai trò của Giáo hội trong việc đối xử tệ với các nội trú viên người dân tộc thiểu số.

Cùng đi với ông có vợ là bà Laureen, ngoài ra có bộ trưởng Quốc phòng  Jason Kenney cùng ba bộ trưởng khác và nhiều nhân viên của văn phòng Thủ tướng.

Ông có buổi chụp hình với Đức Giáo hoàng nhưng sau đó ông không trả lời với báo chí Canada đi tháp tùng ông.

Marta An Nguyễn chuyển dịch