Kitô hữu thật thì dấn thân hành trình sứ mạng phục vụ

496

Hành trình, phục vụ, và trao trọn bản thân cách nhưng không: chứng tá Kitô đích thực có đủ các đặc tính này.  Đây là trọng tâm bài giảng của giáo hoàng Phanxicô trong thánh lễ ban sáng ngày thứ năm 11-6, tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta. Giáo hoàng nhấn mạnh rằng những ai theo Chúa Giêsu được kêu gọi phục vụ và tuyên xưng Tin mừng một cách nhưng không, chứ đừng để mình bị lừa phỉnh với niềm tin rằng Ơn Cứu độ đến từ sự giàu có.

OSSROM56510_Articolo

Trong bài giảng, giáo hoàng lấy ý từ bài Tin mừng kể chuyện Chúa Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng Tin mừng. Đức Phanxicô nói rằng, một môn đệ của Chúa thì được kêu gọi dấn bước hành trình, không phải kiểu du ngoạn, nhưng là một sứ mạng công bố Thiên Chúa và loan truyền tin vui Cứu độ.

Loan báo Tin mừng qua hành trình nội tâm

Và giáo hoàng nói rằng, ‘Dấn bước hành trình chính là nhiệm vụ mà Chúa Giêsu giao cho các môn đệ. Nếu một môn đệ đứng ỳ và không chịu đi ra, thì người đó không trao cho những người khác sự mà mình đã nhận được nơi Phép Rửa, người đó không phải là môn đệ đích thực của Chúa Giêsu.  Người đó thiếu tính sứ mạng, không thể ra khỏi bản thân để có thể đem lại điều tốt đẹp cho người khác.

Hành trình của môn đệ Chúa Giêsu là đi ra khỏi những giới hạn này để đem lại tin mừng. Nhưng, còn có một con đường khác nữa cho người môn đệ Chúa Giêsu: hành trình nội tâm, nẻo đường bên trong, con đường mà các môn đệ tìm kiếm Chúa mỗi ngày, qua lời cầu nguyện, và suy niệm.

Nếu một môn đệ không liên lỉ tìm kiếm Thiên Chúa như thế, thì Tin mừng mà họ trao cho người khác sẽ bị sụt giảm, bị pha loãng, một Tin mừng không có sức mạnh.’

Một môn đệ Chúa Giêsu mà không phục vụ người khác thì không phải là Kitô hữu

Giáo hoàng nói rằng, ‘Cuộc hành trình kép này, là con đường kép mà Chúa Giêsu muốn nơi người môn đệ.’

Và ngài nhấn mạnh răng, ‘hành trình này cần có sự phục vụ.  Một môn đệ Chúa Giêsu mà không phục vụ người khác thì không phải là Kitô hữu Một môn đệ phải làm nhưng gì Chúa Giêsu đã dạy, đã chỉ rõ nơi hai cột trụ của Kitô giáo là Tám mối Phúc thật và cách Thiên Chúa phán xét trong tin mừng theo thánh Matthêu (chương 25) Hai trụ cột này, là bộ khung chuẩn cho việc phục vụ phúc âm hóa.

Nếu một môn đệ không lên đường để phục vụ, thì hành trình đó không còn ý nghĩa nào nữa. Nếu đời sống của người đó không phục vụ, thì đời sống Kitô đó không có phương hướng.

Người ta có thể tự hào và nghĩ rằng, ‘Vâng, tôi là Kitô giáo, tôi an bình, tôi đi xưng tội, tôi đi lễ, tôi chu toàn các giới răn.’  Nhưng, người môn đệ đích thực thì được kêu gọi phục vụ người khác,  phụng sự Chúa Giêsu nơi người bệnh, người tù, người đói, những người không có áo mặc. Chúa Giêsu muốn chúng ta làm điều này, bởi nơi họ chúng ta thấy Ngài.’

‘Hãy Phục vụ Chúa Kitô nơi tha nhân.’

Phục vụ nhưng không so với sự lừa phỉnh của giàu có

Giáo hoàng Phanxicô nhắc lại những lời của Chúa Giêsu vói các môn đệ, ‘Đừng để mình bị lừa phỉnh, các con phải cho nhưng không.’

Giáo hoàng nhấn mạnh, ‘Hành trình phục vụ phải nhưng không, phải miễn phí, bởi chúng ta đã nhận Ơn Cứu Độ cách nhưng không, hoàn toàn là ơn sủng, không một ai trong chúng ta mua được ơn cứu độ, không một ai xứng đáng cả. Ơn Cứu Độ đến với chúng ta, hoàn toàn là ơn sủng của Chúa Cha, qua Chúa Giêsu Kitô, trong lễ hi sinh của Chúa Giêsu Kitô.

Thật buồn khi chúng ta thấy các Kitô hữu quên mất Lời này của Chúa Giêsu. Chúng ta đã nhận nhưng không, thì hãy trao nhưng không. Thật buồn khi thấy các cộng đoàn Kitô, dù là giáo xứ, dòng tu, giáo phận, lại quên mất ‘sự nhưng không’ này, bởi khi đó họ đang bị lừa dối mà cho rằng ơn cứu độ đến từ sự giàu có, từ sức mạnh của con người.’

***********************************************************************

Giáo hoàng Phanxicô kết bài giảng bằng 3 từ khóa:  ‘Hành trình, như đã được sai đi loan báo Tin mừng. Phục vụ: đời sống Kitô hữu không phải cho riêng mình, nhưng là cho tha nhân, như cuộc đời Chúa Giêsu vậy. Và từ thứ ba, là ‘Nhưng không’ hay miễn phí.’

‘Hi vọng của chúng ta đặt nơi Chúa Giêsu Kitô, Ngài ban cho chúng ta một hi vọng không bao giờ gây thất vọng. Nhưng, khi chúng ta lại hi vọng có cuộc hành trình dễ dãi thoải mái, hay hi vọng cho những khao khát ích kỷ muốn tư lợi cho mình mà không phục vụ tha nhân, hoăc khi hi vọng đặt nơi sự giàu có hay những sự bảo đảm nhỏ bé đời này, thì tất cả sẽ sụp đổ. Chính Thiên Chúa cho chúng sụp đổ tan tành.’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng