Đi đàng thánh giá với Đức Phanxicô – Chặng thứ tư, thứ năm, thứ sáu

527

famillechretienne.fr, Guilhem Dargnies, 20-02-2015

Trong Mùa Chay, Đức Phanxicô mong muốn chúng ta không bị tính dửng dưng dụ dỗ, và đây là các chặng đàng thánh giá bằng hình ảnh qua các vùng “ngoại vi của cuộc hiện sinh” của thời buổi chúng ta về huyền nhiệm của tội lỗi, của đau khổ và của bất công”.

Xin Chúa mở lòng để chúng ta hoán cải, để chúng ta xây dựng một xã hội công chính hơn.

AFP_Getty-164925984-760x508

Chặng thứ tư – Chúa Giêsu gặp Mẹ Maria

Ở đâu cũng có các người di dân sống bất hợp pháp. Từ nhiều năm nay, rất nhiều người di dân sống bất hợp pháp ở Pháp. Và theo Tổ chức Quốc tế về người Di dân, từ năm 2000 đến năm 2014, có 22 000 người di dân đã chết ở Địa Trung Hải. Năm 2014 là năm có nhiều người chết nhất.

Migrants Ö Calais“Thường thường, các việc di dân này gây nên sự khinh thường, sỉ nhục ngay cả trong các cộng đồng nhà tu, ngay cả trước khi người ta biết đến quá trình cuộc sống, đến sự bách hại hay sự khốn cùng của những người trong cuộc. Trong trường hợp này, nghi ngờ và thành kiến là mâu thuẫn với lời Thánh Kinh dạy, đón tiếp người khách lạ thiếu thốn trong tinh thần tương trợ và tôn trọng.”

Đức Phanxicô tuyên bố trong Ngày Thế giới của người Di dân và Tị nạn năm 2015

Lạy Chúa,

Xin tái sinh nơi con niềm vui cứu rỗi của Chúa,

Xin cho con là tình yêu của Chúa,

Để mỗi ngày con mỗi yêu thương hơn

Và làm chứng cho sự thánh thiện của Chúa.

Lạy Chúa, xin thương xót con,

Con đã lầm đường lạc lối và phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa.

Chặng thứ năm – Ông Simon vác đỡ thánh giá

Đâu là những ông Simon vác đỡ thập giá cho những người ở bên lề xã hội? Theo thống kê con số những người sống bên lề ngày càng tăng, “một trên mười người ở Pháp sống bên lề”. Tại nước Pháp, từ năm 2010 đến năm 2014, có từ 4 đến 5 triệu người sống bên lề.

p945m755340“Một trong các căn bệnh ngày càng lan tràn ở Âu châu là căn bệnh cô đơn, chính xác là những người không có một dây quan hệ nào. (…) nạn cô đơn này càng nặng thêm với cơn khủng hoảng kinh tế, các tác động của nó vẫn còn kéo dài với các hậu quả nghiêm trọng về mặt xã hội.”

Đức Phanxicô trong bài diễn văn ở Nghị viện Âu châu, 25 tháng 11 năm 2014

 

Lạy Chúa,

Xin tái sinh nơi con niềm vui cứu rỗi của Chúa,

Xin cho con là tình yêu của Chúa,

Để mỗi ngày con mỗi yêu thương hơn

Và làm chứng cho sự thánh thiện của Chúa.

Lạy Chúa, xin thương xót con,

Con đã lầm đường lạc lối và phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa.

Chặng thứ sáu – Bà Vêrônica lau mặt Chúa Giêsu

Ai sẽ là người lau mặt cho người anh em mình sống trong cảnh nghèo khổ? Đâu đâu cũng có những người sống trong cảnh nghèo khổ, riêng tại nước Pháp có 8.5 triệu người sống dưới mức nghèo khổ. Ai tạo công ăn việc làm khấm khá cho người nghèo? Vì thật ra, có việc làm không phải là tránh được cảnh nghèo nàn. Năm 2012, một trên bốn người vô gia cư có đi làm.

D√©jeuner de No√´l pour les personnes de la rue“Người ta không thể đối đầu với nạn nghèo khổ bằng cách tạo ra các chiến lược kiểm soát mà mục đích chỉ nhằm ru ngủ lương tâm và biến người nghèo thành những người vô hại, những người mình điều khiển được. Thật là buồn khi thấy đàng sau những công việc được cho là vì tha nhân thì lại đưa tha nhân vào tình trạng thụ động, không nhìn nhận họ hay còn tệ hơn là để thủ lợi cho những tham vọng cá nhân: Chúa Giêsu cho những người này là người giả hình.”

Đức Phanxicô trong buổi nói chuyện với các thành viên của hiệp hội Gặp gỡ Thế giới các Phong trào Bình dân, 28 tháng 10 năm 2014

Lạy Chúa,

Xin tái sinh nơi con niềm vui cứu rỗi của Chúa,

Xin cho con là tình yêu của Chúa,

Để mỗi ngày con mỗi yêu thương hơn

Và làm chứng cho sự thánh thiện của Chúa.

Lạy Chúa, xin thương xót con,

Con đã lầm đường lạc lối và phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa.

Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch