Dũng cảm để luôn chọn Chúa

435

Dũng cảm để luôn chọn ChúaÐnl 30, 15-20 _ Tv 1, 1-2. 3. 4 và 6 _  Lc 9, 22-25

Chọn Chúa, chọn sự thiện, đừng là một người thất bại hoàn toàn, là một người được đại chúng tung hô nhưng đến tận cùng chẳng là gì hơn một người tôn thờ ‘những sự tầm thường, nhỏ nhặt chóng qua.’

Đây là suy niệm của Giáo hoàng Phanxicô trong thánh lễ ban sáng ngày thứ năm tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta. Giáo hoàng Phanxicô tập trung bài giảng vào đoạn Kinh thánh, kể lại Chúa bảo ông Moses nói với dân, ‘Hôm nay, tôi đặt trước anh em, sự sống và hạnh phúc, sự chết và bất hạnh.  Hãy vâng theo các giới răn của Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, yêu mến Ngài và đi theo đường lối của Ngài.’

Những người chạy theo thần thánh vô nghĩa

Giáo hoàng Phanxicô nói rằng lựa chọn của ông Moses là lựa chọn mà các Kitô hữu phải đối diện mỗi ngày. Và đây là một lựa chọn khó khăn. Giáo hoàng chỉ ra rằng, để mình chạy theo quán tính, theo hoàn cảnh, và lề thói thì dễ hơn nhiều.  Trở thành nô lệ của ‘các thần thánh khác’ thường là việc dễ hơn nhiều.

‘Chọn lựa giữa Thiên Chúa và các thần khác, vốn chẳng có uy quyền cho chúng ta bất kỳ sự gì, ngoài những thứ tầm thường, ngắn ngủi, nhỏ nhặt chóng qua.  Không dễ để đưa ra lựa chọn, chúng ta luôn luôn có thói quen chạy theo bầy đàn, mà ai ai cũng vậy. Tất cả mọi người khác đều vậy. Tất cả không chừa một ai. Ngày hôm nay, Giáo hội bảo chúng ta rằng: ‘Không, hãy dừng lại! Dừng lại và chọn đi.’ Đây là lời khuyên thật tốt đẹp. Sẽ thật tốt cho tất cả chúng ta nếu dừng lại và suy nghĩ một chút trong ngày sống: ‘Lối sống của tôi thế nào? Đường lối tôi đang theo ra làm sao? ‘

Một tượng đài cho người thất bại

Giáo hoàng Phanxicô thêm rằng, bên cạnh câu hỏi trên, chúng ta cần phải đào sâu hơn và xem lại quan hệ của mình với Thiên Chúa, quan hệ của mình với cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, quan hệ với con cái mình.

Rồi Đức Phanxicô tiếp tục suy niệm bài Tin mừng trong ngày, kể lại chuyện Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng ‘người nào có được cả thế giới mà đánh mất chính mình’ thì chẳng được ích chi.

‘Tìm kiếm thành đạt cá nhân, của cải, mà không nghĩ về Thiên Chúa, không nghĩ đến gia đình mình, luôn luôn là một đường lối sai lầm. Có hai câu hỏi chúng ta phải đặt ra: Quan hệ của tôi với Thiên Chúa, quan hệ của tôi với gia đình mình, ra làm sao? Một người có thể có được mọi sự, nhưng đến cuối cùng, là một kẻ thất bại. Người đó thất bại. Cuộc đời đó thất bại. ‘Nhưng không, người ta dựng cho ông một tượng đài, họ vẽ chân dung ông ấy … ‘ Nhưng, người đó vẫn là thất bại, bởi đã không chọn lựa cho đúng giữa sự sống và sự chết.’

Chúng ta không tự mình chọn lựa

Giáo hoàng Phanxicô tiếp tục đưa ra một câu hỏi khác: ‘Nhịp sống của tôi thế nào? Tôi có suy tư về những việc tôi làm hay không?’  Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta phải xin Chúa ơn có được ‘một ít can đảm’ cần có để luôn luôn chọn lấy Chúa.

Đức Phanxicô đề nghị chúng ta lấy ‘lời khuyên thật đẹp’ trong Thánh vịnh 1 mà theo ‘Phúc thay những người đặt hi vọng nơi Chúa.’ Khi Thiên Chúa cho chúng ta lời khuyên rằng, ‘Dừng lại! Ngày hôm nay, hãy chọn đi, chọn lựa đi.’ thì Ngài không bỏ mặc chúng ta.  Ngài ở cùng chúng ta và muốn giúp đỡ chúng ta. Nhưng chúng ta phải tin tưởng nơi Ngài, chúng ta phải có đức tin nơi Ngài. ‘Phúc thay những người đặt hi vọng nơi Chúa.’ Ngày hôm nay, khi dừng lại và suy nghĩ về tất cả những chuyện này và ra quyết định, chọn lấy một sự, thì chúng ta hãy biết rằng Chúa ở cùng chúng ta, bên cạnh, và giúp đỡ chúng ta. Ngài không bao giờ bỏ mặc chúng ta tự xoay xở, không bao giờ. Ngài luôn luôn ở cùng chúng ta. Ngay cả trong thời khắc chọn lựa. Ngài ở cùng chúng ta.’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio